ความรู้

­

บทความ 1 : รู้ไว้ปลอดภัยห่างไกลแก๊งมิจฉาชีพ

รู้ไว้ปลอดภัยห่างไกลแก๊งมิจฉาชีพ จากกรณีที่ประชาชนถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกให้ติดตั้ง App อันตราย โดยการส่ง link URL ปลอมบนเว็บไซต์ขององค์กรที่มีชื่อเสียง มาให้ Click เพื่อติดตั้ง App เราจะมีวิธีกาป้องกันก่อนตกเป็นเหยื่อแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้ได้อยางไร และเมื่อรู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อแล้วเราจะมีวิธีการรับมืออย่างไร รวมถึงเราจะมีวิธีตรวจสอบมือถือเราอย่างไรว่าปลอดภัยจาก App อันตรายที่เราอาจจะโหลดมาติดตั้งโดยไม่รู้ตัว [.....]

By |29/09/2022|ความรู้|

บทความ 2 : เอ๊ะสักนิดก่อนคิดจะสแกน

เอ๊ะสักนิดกาอนคิดจะสแกน หลักการคิดง่ายๆ เพื่อให้คุณ เอ๊ะ?! [.....]

By |29/09/2022|ความรู้|

บทความ 3 : QR Code ปลอม หรือ Fake QR Code คืออะไร

QR Code ปลอม หรือ Fake QR Code คืออะไร และะทำอย่างไรเราจะปลอดภัยจากมิจฉาชีพ ที่ใช้ QR Code ปลอมมาหลอกเรา [.....]

By |29/09/2022|ความรู้|

บทความ 4: หลักการกลโกงครั้งใหม่ (ภาค 1 และ ภาค 2)

หลักการกลโกงครั้งใหม่ มิจฉาชีพเห็นช่องทางนี้ในการหลอกลวงครั้งนี้ได้อย่างไร มาดูกัน [.....]

By |29/09/2022|ความรู้|