จัดโดย สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนดิจิทัลเทคโนโลยีหลากหลายมิติ  วันที่ 26-27 ตุลาคม 65 (รูปแบบ Online ผ่าน Zoom Webinar) อาทิ

  • Healthcare Technology Summit
  • Digital HR Forum
  • Robotics Summit
  • Big Data & Cloud Computing

ที่รวบรวมความเข้มข้นของหัวข้อ และสิ่งที่ทุกคนพึงรู้ ไม่ว่าจะเป็น…

  • Digital Ecosystems : The Future of Healthcare โดย รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
  • Evolving Leadership Skills to Manage a Hybrid Workforce for Employee Experience โดย คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
  • Medical Service Robotics โดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Transforming SaaS to Intelligent SaaS โดย คุณวิสสุต เมธีสุวกุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Line Official : @dugathailand (มี@ด้วยนะ)

FB : สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย – DUGA

Call : 097-004-3993

Website : www.conferencethaiseries.com