ดาวน์โหลดเอกสาร : (ร่าง) แนวปฏิบัติพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคธุรกิจธนาคาร (Guideline on Personal Data Protection for Thai Banks)

ร่วมแสดงความเห็นเรื่อง (ร่าง) แนวปฏิบัติพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคธุรกิจธนาคาร (Guideline on Personal Data Protection for Thai Banks)
ความเห็นของท่าน เราจะนำมาพัฒนาให้ดีขึ้น