รายชื่อสมาชิก
 1. บจ. อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส
 2. ธนาคากรุงไทย
 3. ธนาคารไทยพาณิชย์
 4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 5. ธนาคารธนชาต
 6. ธนาคารทิสโก้
 7. ธนาคารเกียรตินาคิน
 8. ธนาคารซิตี้แบงก์
 9. บมจ.บัตรกรุงไทย
 10. บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)
 11. บมจ.อีซี่บาย
 12. บจ.พรอมิส (ประเทศไทย)
 13. บจ.เมืองไทยลิสซิ่ง
 14. บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง
 15. บจ. บัตรกรุงศรีอยุธยา