ครั้งแรกของโลกที่ร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรรายใหญ่ของโลก

มาร่วมกันนำมาตรฐานคิวอาร์โค้ดมาใช้ในประเทศไทย

เพื่อให้การชำระเงินเป็นมาตรฐานเดียวกัน

Pay-QR-code-1

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องภัทรรวมใจ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทยดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรรายใหญ่ของโลก 5 แห่ง ได้แก่ American Express, JCB, Mastercard, UnionPay และ VISA และผู้ให้บริการทางการเงินในไทย ได้แก่ สมาคมธนาคารไทย, สภาสถาบันการเงินของรัฐ, สมาคมธนาคารนานาชาติ, สมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย, สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท National ITMX จำกัด และบริษัท Thai Payment Network จำกัด แถลงข่าวความร่วมมือการใช้มาตรฐานคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อการชำระเงินว่า ธปท. ได้ผลักดันการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การผลักดันโครงการ National e-Payment การปรับเปลี่ยนบัตร ATM และบัตรเดบิตให้เป็นชิปการ์ด การยกระดับความปลอดภัยการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ การนำหลักการของ Regulatory Sandbox มาใช้เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมทางการเงิน และการนำพระราชบัญญัติระบบการชำระเงินมาใช้ในการกำกับดูแลธุรกิจด้านการชำระเงิน