PA-BUK-1

7 มกราคม 2562) นายปรีดี ดาวฉาย ในนามประธานสมาคมธนาคารไทย พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารสมาชิก มอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท และในนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จำนวน 2,000,000 บาท ในรายการ “ร่วมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก ที่ได้รับความเดือดร้อนในจังหวัดต่างๆ ณ ห้องส่ง 5 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานผู้รับมอบ ทั้งนี้ผู้สนใจร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี” เลขที่บัญชี 067-0-0-6895-0

PA-BUK-2
PA-BUK-3

PA-BUK-4