กิจกรรม /การอบรม

­

โครงการ Digital Social Innovation

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Digital Social Innovation 2017 ในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2017 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ[...]

By |21/07/2017|กิจกรรม /การอบรม|