ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย (CSR Club – The Thai Bankers’ Association)
เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
+66-2680-3168
+66-2680-3166
aranee.jai@kiatnakin.co.th