มาตรการช่วยเหลือ-1-63

ธนาคารพาณิชย์ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินของรัฐ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจไทย หลังไวรัสโควิด -19 ระบาดไปทั่วโลก และได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงิน ได้ติดตามสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทย และมีความห่วงใยมาโดยตลอด จึงได้ร่วมกันกำหนดมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ลูกหนี้ธุรกิจทุกประเภทและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ในเชิงรุก โดยเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและเร่งปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที เช่น การให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม การพักชำระหนี้เป็นการชั่วคราว ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ลดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมผ่อนชำระขั้นต่ำบัตรเครดิตได้ต่ำกว่าร้อยละ 10 เพิ่มวงเงินชั่วคราวสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล โดยกำหนดเป็นมาตรการชั่วคราวระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารที่ท่านใช้บริการ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/2Q1KPHD