สมาคมธนาคารไทย มอบเงิน 50 ล้านบาท

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ผ่านนายกรัฐมนตรี

MEO_3120
นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารสมาชิก มอบเงินจำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ผ่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในรายการพิเศษ “ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้” เพื่อร่วมช่วยเหลือ ช่วยฟื้นฟู และเยียวยา ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ที่ได้รับความเดือดร้อนในจังหวัดต่างๆ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดวิกฤตธนาคารสมาชิกได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนในหลากหลายรูปแบบกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

สมาคมธนาคารไทย

16 มกราคม 2560