กลับหน้าหลัก ไปหน้าประวัติวิทยากร
สามารถเข้าชมงานผ่านระบบ Zoom ได้ ดังนี้
Main Tent (คลิกที่นี่) Webinar ID :992 5172 1185 Passcode: tb-cert
Room 1 (คลิกที่นี่) Webinar ID: 976 7797 1333 Passcode: tb-cert1
Room 2 (คลิกที่นี่) Webinar ID: 917 0346 5575 Passcode: tb-cert2

Organization e-Brochure VDO
 TB-CERT Link Link
 Akamai Link Link
 AWS Link Link
 Cyberint Link Link
 FS-ISAC  Link Link
 FORTINET  Link Link
 Gartner  Link Link
 GROUP-IB  Link Link
 IBM Link Link
 Infoblox Link Link
 KEYSIGHT  Link Link
McAfee Link Link
MICRO FOCUS Link Link
NTT Link Link
Palo Alto Link Link
Tenable Link Link
THE STANDARD Link Link
TREND MICRO Link Link