รายชื่อ Terminal ที่ได้ LOC (Letter of Certification) จาก สมาคมธนาคารไทย แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

No. PSO21-A00086

Ingenico (Thailand) Co., Ltd.
254 Asoke 26th Fl.
Sukhumvit 21rd.,
Klongtoey Nua, Wattana,
Bangkok 10110 Thailand
Chukiat Jearjesdakul
Chukiat.Jearjesdakul@ingenico.com
Certification Type & Validity Term
Terminal Brand Brand and Model Interface for
INGENICO DX8000 Contact & Contactless
Valid from Valid thru
11 JUN 2021 15 DEC 2023

No. PSO21-A00087

Digio (Thailand) Co.,Ltd
972/1
Vorasubin Bldg. 4th Floor,
Soi Praram 9 Hospital,
Rimklong Samsen Road, Bangkapi,
Huaykwang, Bangkok 10311
Nopphorn Danchainam
nopphorn@digio.co.th
Certification Type & Validity Term
Terminal Brand Brand and Model Interface for
Bluepad Bluepad-55 Contact & Contactless
Valid from Valid thru
01 Jul. 2021 04 Nov. 2023

No. PSO21-A00088

Bangkok Payment Solutions Company Limited
124 Suntowers, Building B, 17th Floor,
Vibhavadi-Rangsit Road, Chomphon Sub-district,
Chatuchak District,
Bangkok 10900, Thailand
Paradon Nitaya
Kanya Sa-ngasang
paradonn@bkkps.co.th
kanyas@bkkps.co.th
Certification Type & Validity Term
Terminal Brand Brand and Model Interface for
POS-PAX POS-PAX-SP200 (Reader) Contactless
Valid from Valid thru
11 OCT. 2021 16 AUG. 2023

No. PSO21-A00089

Bangkok Payment Solutions Company Limited
124 Suntowers, Building B, 17th Floor,
Vibhavadi-Rangsit Road, Chomphon Sub-district,
Chatuchak District,
Bangkok 10900, Thailand
Paradon Nitaya
Kanya Sa-ngasang
paradonn@bkkps.co.th
kanyas@bkkps.co.th
Certification Type & Validity Term
Terminal Brand Brand and Model Interface for
POS-PAX POS-PAX-A920Pro Contact & Contactless
Valid from Valid thru
11 OCT. 2021 22 DEC. 2022