รายชื่อ Terminal ที่ได้ LOC (Letter of Certification) จาก สมาคมธนาคารไทย แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

No. PSO19-A00048

Ingenico (Thailand) Co., Ltd.
253 Asoke 26th Fl.
Sukhumvit 21rd.,
Klongtoey Nua, Wattana,
Bangkok 10110 Thailand
Chukiat Jearjesdakul
Chukiat.Jearjesdakul@ingenico.com
Certification Type & Validity Term
Terminal Brand Model Interface for
Ingenico POS-Ingenico-APOS A8 Contact & Contactless
Valid from Valid thru
15 Jul. 2019 15 Jul. 2021

No. PSO19-A00049

VeriFone (Thailand) Co., Ltd
Thanapoom Tower, Unit C2, D 10th Floor,
1550 New Petchburi Road,
Makkasan, Ratthawi,
Bangkok 10400 Thailand
Apinya Sookthawarakorn
Apinya.Sookthawarakorn@VERIFONE.com
Certification Type & Validity Term
Terminal Brand Model Interface for
Verifone POS-Verifone-V200t Contact & Contactless
Valid from Valid thru
13 Aug. 2019 13 Aug. 2021

No. PSO19-A00050

VeriFone (Thailand) Co., Ltd
Thanapoom Tower, Unit C2, D 10th Floor,
1550 New Petchburi Road,
Makkasan, Ratthawi,
Bangkok 10400 Thailand
Apinya Sookthawarakorn
Apinya.Sookthawarakorn@VERIFONE.com
Certification Type & Validity Term
Terminal Brand Model Interface for
Verifone POS-Verifone-X990 V2 Contact & Contactless
Valid from Valid thru
12 Sep. 2019 12 Sep. 2021