รายชื่อ Terminal ที่ได้ LOC (Letter of Certification) จาก สมาคมธนาคารไทย แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

No. PSO18-A00036

VeriFone (Thailand) Co., Ltd
Thanapoom Tower, Unit C2,
D 10th Floor, 1550 New Petchburi Road,
Makkasan, Ratthawi,
Bangkok 10400 Thailand
Apinya Sookthawarakorn
Apinya.Sookthawarakorn@VERIFONE.com
Certification Type & Validity Term
Terminal Brand Model Interface for
Verifone POS-Verifone-X990 Contact & Contactless
Valid from Valid thru
3 Dec 2018 3 Dec 2020

No. PSO18-A00037

VeriFone (Thailand) Co., Ltd
Thanapoom Tower, Unit C2,
D 10th Floor, 1550 New Petchburi Road,
Makkasan, Ratthawi,
Bangkok 10400 Thailand
Apinya Sookthawarakorn
Apinya.Sookthawarakorn@VERIFONE.com
Certification Type & Validity Term
Terminal Brand Model Interface for
Verifone POS-Verifone-Vx520 Contact & Contactless
Valid from Valid thru
11 Dec 2018 11 Dec 2020

No. PSO18-A00038

VeryPlanet (Thailand) Co.,Ltd
RM 3051, 30/F, Bhiral Tower,
689 Sukhuvit Road (Soi 35),
Klongton Nuea, Vadhana,
Bangkok, Thailand 10110
Mr.Ye Han
alex.han@veryplanet.com
Certification Type & Validity Term
Terminal Brand Model Interface for
LANDI POS-LANDI-APOS A8 Contact & Contactless
Valid from Valid thru
11 Dec 2018 11 Dec 2020