รายชื่อ Terminal ที่ได้ LOC (Letter of Certification) จาก สมาคมธนาคารไทย แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

No. PSO18-A00023

Verifone (Thailand) Co., Ltd
Thanapoom Tower, Unit C2, D 10th Floor,
1550 New Petchburi Road,
Makkasan, Ratthawi,
Bangkok 10400 Thailand
Apinya Sookthawarakorn
Apinya.Sookthawarakorn@VERIFONE.com
Certification Type & Validity Term
Terminal Brand Model Interface for
Verifone POS-Verifone-e285 Contact
Valid from Valid thru
11 May 2018 11 May 2020

No. PSO18-A00024

Digio (Thailand) Co.,Ltd
972/1 Vorasubin Bldg. 4th Floor,
Soi Praram 9 Hospital, Rimklong Samsen Road,
Bangkapi, Huaykwang,
Bangkok 10310
Nopphorn Danchainam
nopphorn@digio.co.th
Certification Type & Validity Term
Terminal Brand Model Interface for
Digio POS-PAX-A920 Contact
Valid from Valid thru
11 May 2018 11 May 2020

No. PSO18-A00025

Digio (Thailand) Co.,Ltd
972/1 Vorasubin Bldg. 4th Floor,
Soi Praram 9 Hospital, Rimklong Samsen Road,
Bangkapi, Huaykwang,
Bangkok 10310
Nopphorn Danchainam
nopphorn@digio.co.th
Certification Type & Validity Term
Terminal Brand Model Interface for
Digio mPOS-BP-50 Contact
Valid from Valid thru
11 May 2018 11 May 2020

No. PSO18-A00026

Ingenico (Thailand) Co., Ltd.
253 Asoke 26th Fl.
Sukhumvit 21rd.,
Klongtoey Nua, Wattana,
Bangkok 10110 Thailand
Chukiat Jearjesdakul
Chukiat.Jearjesdakul@ingenico.com
Certification Type & Validity Term
Terminal Brand Model Interface for
Ingenico Ingenico-ISMP (Telium2 platform) Contact
Valid from Valid thru
17 May 2018 17 May 2020