รายชื่อ Terminal ที่ได้ LOC (Letter of Certification) จาก สมาคมธนาคารไทย แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

No. PSO17-A00019

VeriFone (Thailand) Co., Ltd
Thanapoom Tower, Unit C2, D 10th Floor,
1550 New Petchburi Road, Makkasan, Ratthawi,
Bangkok 10400 Thailand
Apinya Sookthawarakorn
Apinya.Sookthawarakorn@VERIFONE.com
Certification Type & Validity Term
Terminal Brand Model Interface for
Verifone POS-Verifone-VX820 Contact
Valid from Valid thru
17 Oct 2017 17 Oct 2019

No. PSO17-A00020

VeriFone (Thailand) Co., Ltd
Thanapoom Tower, Unit C2, D 10th Floor,
1550 New Petchburi Road, Makkasan, Ratthawi,
Bangkok 10400 Thailand
Apinya Sookthawarakorn
Apinya.Sookthawarakorn@VERIFONE.com
Certification Type & Validity Term
Terminal Brand Model Interface for
Verifone POS-Verifone-VX520 Contact
Valid from Valid thru
2 Nov 2017 2 Nov 2019

No. PSO17-A00021

Verifone (Thailand) Co., Ltd
Thanapoom Tower, Unit C2, D 10th Floor,
1550 New Petchburi Road,
Makkasan, Ratthawi,
Bangkok 10400 Thailand
Apinya Sookthawarakorn
Apinya.Sookthawarakorn@VERIFONE.com
Certification Type & Validity Term
Terminal Brand Model Interface for
Verifone POS-Verifone-VX520 Contact
Valid from Valid thru
21 Nov 2017 21 Nov 2019

No. PSO17-A00022

Verifone (Thailand) Co., Ltd
Thanapoom Tower, Unit C2, D 10th Floor,
1550 New Petchburi Road,
Makkasan, Ratthawi,
Bangkok 10400 Thailand
Apinya Sookthawarakorn
Apinya.Sookthawarakorn@VERIFONE.com
Certification Type & Validity Term
Terminal Brand Model Interface for
Verifone POS-Verifone-C680 Contact
Valid from Valid thru
21 Nov 2017 21 Nov 2019