รายชื่อ Terminal ที่ได้ LOC (Letter of Certification) จาก สมาคมธนาคารไทย แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

No. PSO20-A00072

VeriFone (Thailand) Co., Ltd
Thanapoom Tower, Unit C2,
D 10th Floor, 1550 New Petchburi Road,
Makkasan, Ratthawi,
Bangkok 10400 Thailand
Apinya Sookthawarakorn
Apinya.Sookthawarakorn@VERIFONE.com
Certification Type & Validity Term
Terminal Brand Brand and Model Interface for
Verifone POS-Verifone-X990 V1.1 Contact & Contactless
Valid from Valid thru
2 SEP. 2020 2 SEP. 2022

No. PSO20-A00075

Thaivan Service Co.,Ltd
No.3,Promphan 3 Building,
Room No. 1501-1507 15th Floor,
Soi Ladprao 3,Chomphon,
Chatuchak,
Bangkok Thailand 10900
Papada Prommakun
papada@thaivan.co.th
Certification Type & Validity Term
Terminal Brand Brand and Model Interface for
Centerm CENTERM_K9 Contact & Contactless
Valid from Valid thru
27 Oct. 2020 27 Oct. 2022

No. PSO20-A00077

GHL (Thailand) Co., Ltd.
77/161, 37th Floor, Sinn Sathorn Tower,
Krungthonburi Road,
Klongtonsai,Klongsan,
Bangkok, Thailand
Napaporn Wilaikit
napaporn@ghl.com
Certification Type & Validity Term
Terminal Brand Brand and Model Interface for
NEWLAND POS-NEWLAND-N910 Contact & Contactless
Valid from Valid thru
10 Nov. 2020 10 Nov. 2022

No. PSO20-A00078

GHL (Thailand) Co., Ltd.
77/161, 37th Floor, Sinn Sathorn Tower,
Krungthonburi Road,
Klongtonsai, Klongsan,
Bangkok, Thailand
Napaporn Wilaikit
napaporn@ghl.com
Certification Type & Validity Term
Terminal Brand Brand and Model Interface for
NEWLAND POS-NEWLAND-SP60 Contact & Contactless
Valid from Valid thru
12 Nov. 2020 11 Oct. 2022

No. PSO21-A00080

VeryPlanet (Thailand) Co.,Ltd
RM 3051, 30/F, Bhiral Tower,
689 Sukhuvit Road (Soi 35),
Klongton Nuea,
Vadhana,
Bangkok, Thailand 10110
Wei Dong
wilson.dong@veryplanet.com
Certification Type & Validity Term
Terminal Brand Brand and Model Interface for
POS-LANDI APOS A8 Contact & Contactless
Valid from Valid thru
14 Dec. 2020 12 Sep. 2022

No. PSO21-A00083

Loxbit Public Company Limited
102/99
Na Ranong Rd.,
Klongtoey,
Bangkok 10110
Thailand
Thitivarath Davivongse
tawan@loxbit.co.th
Certification Type & Validity Term
Terminal Brand Brand and Model Interface for
POS-Verifone-X990 Verifone-X990 Contact & Contactless
Valid from Valid thru
30 Mar. 2021 29 Sep. 2022