VAT-180861

ภาพจาก:สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

(18 สิงหาคม 2561) ชมรมนักบริหารงานประเมินราคา สมาคมธนาคารไทย ร่วมกับสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดงานเสวนา “แนวปฏิบัติเรื่องทางเข้าออกทรัพย์สิน และกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง” ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุชาติ มงคลเลิศลพ ประธานแผนกคดีบริหารราชการแผ่นดินในศาลปกครองสูงสุด และดร. วิชัย ศิลป์เสวีกุล อดีตรักษาการผู้อำนวยการเขตบางกะปิ อดีตหัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร 1 รักษาการ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร สำนักโยธา กรุงเทพมหานคร มาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในงานเสวนาครั้งนี้