สมาคมธนาคารไทยร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

“Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

zero-tolerance-1

(9 ธันวาคม 2560)นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย และธนาคารสมาชิกร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด“Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อร่วมแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ และมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2559-2560 (ITA Awards) และรางวัลการประกวดคำขวัญ “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ” ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ สหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการธุรกิจทุจริต ค.ศ.2003 จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)

zero-tolerance-2