About TBA

About TBA

27 February 2024

ทวงหนี้อย่างเป็นธรรม ต้องแจ้งข้อมูลสำคัญอะไรบ้าง

19 February 2024

มีหนี้กับหลายเจ้าหนี้จะทำอย่างไร?

19 February 2024

เคยปรับโครงสร้างหนี้แล้วขอปรับซ้ำได้ไหม?

16 February 2024

“สมาคมธนาคารไทยเร่งหาต้นตอ พนักงานแบงก์ขายข้อมูลลูกค้า เรียกความเชื่อมั่น”

14 February 2024

“สมาคมธนาคารไทย” ร่วมประชุม ABAC Meeting ครั้งที่ 1/2024 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

13 February 2024

“TB-CERT ภายใต้สมาคมธนาคารไทยยืนยันไม่สามารถใช้เสียง ในการยืนยันตัวตนเพื่อโอนเงิน ย้ำ 4 ข้อต้องพึงระวัง”

5 February 2024

สัญญาณปัญหาหนี้

5 February 2024

ห้ามเรียกเก็บค่าปรับจากการปิดหนี้ก่อนกำหนด (Prepayment Fee)

31 January 2024

ห้ามเรียกเก็บค่าปรับจากการปิดหนี้ก่อนกำหนด (Prepayment Fee)

30 January 2024

“สมาคมธนาคารไทย” เดินหน้าช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องสอดรับมาตรการ การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending)

30 January 2024

หนี้ “ปรับ” ได้

29 January 2024

“สมาคมธนาคารไทย” ร่วมประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ครั้งที่ 99 พร้อมลงนามใน Memorandum of Understanding ด้านการเกษตรและการพัฒนา MSME

29 January 2024

หนี้ครัวเรือนไทยจ่อเร่งตัวแตะ 91.4% ต่อ GDP ภายในสิ้นปี 2567 หนี้บัตรเครดิต ลีสซิ่ง และสินเชื่อส่วนบุคคล โตเร็วสุดในรอบทศวรรษ

25 January 2024

“สมาคมธนาคารไทย” ร่วมงานเลี้ยงรับรองวันชาติออสเตรเลีย

19 January 2024

“แนวทางการรับมือมิจฉาชีพออนไลน์”

16 January 2024

“สมาคมธนาคารไทย” จัด Workshop Climate Transition for Banks สร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

16 January 2024

“สมาคมธนาคารไทย” ร่วมประชาพิจารณ์ความเป็นไปได้และความพร้อมของไทยในการเข้าร่วมหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Partnership Agreement: DEPA)

8 December 2023

“ประธานสมาคมธนาคารไทย” ชูแนวคิด “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยฐานข้อมูล” พลิกขีดความสามารถไทย สู่การเติบโตยั่งยืน ในเวที THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2023

5 December 2023

“สมาคมธนาคารไทย” ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9 วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

29 November 2023

“ประธานสมาคมธนาคารไทย” ชูแนวคิด “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยฐานข้อมูล” พลิกขีดความสามารถไทย สู่การเติบโตยั่งยืน ในเวที THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2023

23 November 2023

“ประธานสมาคมธนาคารไทย” ชูแนวคิด “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยฐานข้อมูล” พลิกขีดความสามารถไทย สู่การเติบโตยั่งยืน ในเวที THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2023

23 November 2023

“สมาคมธนาคารไทย” ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9 วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

20 November 2023

“สมาคมธนาคารไทย” และ “ธปท.” ร่วมจัดการอบรมคู่มือการดำเนินธุรกิจสถาบันการเงิน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

15 November 2023

เปิดแผน 3 ปี สมาคมธนาคารไทย ฟันเฟืองหนุนเศรษฐกิจโตอย่างยั่งยืน

11 November 2023

“สมาคมธนาคารไทย” ร่วมประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council : ABAC) ครั้งที่ 4/2023

8 November 2023

“สมาคมธนาคารไทย” ยืนยันแอปฯ ธนาคารปลอดภัยมีเสถียรภาพ ต้องสแกนหน้าเมื่อโอนเงินเกิน 50,000 บาท ทุกครั้ง

6 November 2023

สมาคมธนาคารไทยร่วมงานเปิดตัว “สายด่วนแจ้งหลอกลงทุน” เร่งปิดบัญชีม้า ป้องประชาชนจากมิจฉาชีพ

1 November 2023

“สมาคมธนาคารไทย” ร่วม Kick off ศูนย์ AOC 1441 แก้ปัญหาหลอกลวงออนไลน์ ระบาดหนัก

1 November 2023

“สมาคมธนาคารไทย” ร่วมงานครบรอบ 100 ปี การประกาศสาธารณรัฐทูร์เคีย

31 October 2023

2 STEPS ต้องทำทันทีเมื่อตกเป็นเหยื่อ !