Hot Topic [View All]
  • S__14737494

ธนาคารพาณิชย์ขยายเวลางดเปิดบัญชี-สมัครพร้อมเพย์ที่สาขา จนถึงวันที่ 6 เมษายน 2563 เลี่ยงแพร่ระบาดโรคโควิด-19

สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ ขอแจ้งว่า ด้วยความตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และการดำเนินป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นสอดคล้องกับมาตรการของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ที่ได้ขอความร่วมมือให้งดกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการเดินทางหรือเคลื่อนย้ายประชาชนจำนวนมากมารวมตัวกัน ในการนี้จึงมีมติให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งขยายระยะเวลางดเว้นการให้บริการเปิดบัญชีใหม่ และบริการผูกพร้อมเพย์ที่สาขาออกไป [...]

  • 290363-01

ธนาคารพาณิชย์-ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ทุกธนาคาร เปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่ 30 มีนาคม 2563

งดบริการเปิดบัญชี-ผูกพร้อมเพย์ที่สาขา วันที่ 30-31 มีนาคม 2563 [...]

  • 280363-1

มาตรการเยียวยา 5,000 บาท

ขอคำแนะนำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-273-9020 หรือ 3558

  • LOGO-TBA-61

แถลงการณ์ร่วม ระบบธนาคารพร้อมให้บริการทางการเงินอย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์ COVID-19

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าววานนี้ (24 มีนาคม 2563) เรื่อง คณะรัฐมนตรีมีมติจะประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นั้น [...]

กิจกรรมเพื่อสังคม [View All]
  • Flood-6202

สมาคมธนาคารไทย ร่วมบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม”

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย พร้อมกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารธนาคารสมาชิกทั้ง 15 ธนาคาร ได้มอบเงินจำนวน 50,000,000 บาท ให้กับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในรายการพิเศษ “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม” [...]

  • PA-BUK-5

สมาคมธนาคารไทย มอบเงิน 10 ล้านบาท ร่วมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้

นายปรีดี ดาวฉาย ในนามประธานสมาคมธนาคารไทย พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารสมาชิก มอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท ในรายการ “ร่วมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก ที่ได้รับความเดือดร้อนในจังหวัดต่างๆ [...]

  • Pilot-test-1

“Pilot Test” โครงการให้ความรู้ เรื่องวินัยทางการเงินให้คนพิการ

สมาคมธนาคารไทย ร่วมกับ ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม K-Expert สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “Pilot Test” โครงการให้ความรู้ เรื่องวินัยทางการเงินให้คนพิการ ณ ห้องประชุม 2 – 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย [...]

Member of Thai Bankers’ Association [View All]