ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ - สมาคมธนาคารไทย | The Thai Bankers' Association (TBA)

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

­

งานสัมมนาด้าน Cybersecurity ประจำปี “TB-CERT Cybersecurity Annual Conference 2022”

Thailand Banking Sector CERT (TB-CERT) สมาคมธนาคารไทย ได้จัดงานสัมมนาด้าน Cybersecurity ประจำปี  “TB-CERT Cybersecurity Annual Conference 2022” ภายใต้หัวข้อหลัก “Next Chapter: Building Trust and Collaboration” ในวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ Crystal Hall โรงแรม The Athenee ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักถึงการเตรียมพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับสมาชิก และบุคลากร  ในอุตสาหกรรมภาคการเงินการธนาคาร การลงทุน ประกันภัย รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง [.....]

“เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย” ร่วมเป็น Speaker ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Ready for the ‘Next Normal’

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 “คุณกอบศักดิ์ ดวงดี” เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย เข้าร่วมเป็น Speaker ในการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้กรอบเอเปค เรื่อง “Ready for the ‘Next Normal’: How MSMEs should Adapt to an Evolving Market Landscape” ณ ห้องสิมิลัน บี โรงแรมทราย ลากูน่า ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต [.....]

By |21/09/2022|ข่าวสาร|

สมาคมธนาคารไทย” ร่วมประชาสัมพันธ์ให้กระทรวงการคลังในโอกาสที่กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 29

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 “คุณกอบศักดิ์ ดวงดี” เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย หารือกับ “คุณฤทธิ์ ศยามานนท์” ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ชั้น 6 เวลา 08:30 - 09:10 น. เพื่อตอบรับการเข้าเป็นพันธมิตรด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ [.....]

By |21/09/2022|ข่าวสาร|

“เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย” เข้าร่วมประชุมAPEC SOM 3

เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 3 (SOM Plenary) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมแชงกรีลา จังหวัดเชียงใหม่โดยผู้แทนสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) [.....]

By |21/09/2022|ข่าวสาร|

“TB-CERT CYBERSECURITY ANNUAL CONFERENCE 2022”

นย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร(TB-CERT) ภายใต้สมาคมธนาคารไทย จะจัดงานสัมมนาประจำปี “TB-CERT CYBERSECURITY ANNUAL CONFERENCE 2022” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 7.30-17.30 น. ณ คริสตัลฮอลล์ โรงแรม  ดิแอทธินี ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักถึงการเตรียมพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับสมาชิก และบุคลากร  ในอุตสาหกรรมภาคการเงินการธนาคาร [.....]

ABAC แนะแนวทางเร่งการฟื้นตัวและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 “คุณกอบศักดิ์ ดวงดี” เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย และสมาชิกสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคของไทย ได้ให้เกียรติเข้าร่วมแถลงข่าวเผย “ABAC แนะแนวทางเร่งการฟื้นตัวและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ” หลังการประชุมครั้งที่ 3 จากประเทศเวียดนาม” ณ ห้องราชมณเฑียร Grand Ballroom ชั้น M โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ [.....]

By |06/09/2022|ข่าวสาร|

“สมาคมธนาคารไทย”ร่วมการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ผู้บริหารและพนักงานสมาคมธนาคารไทย ได้เข้าร่วมอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ” เพื่อให้บุคลากรของสมาคมฯ ได้รับทราบและสามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับผู้ประสบภัยเบื้องต้นได้ทันท่วงทีและปลอดภัย [.....]