งานสัมมนาด้าน Cybersecurity ประจำปี “TB-CERT Cybersecurity Annual Conference 2022”

แม้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 จะเริ่มคลี่คลายแล้ว แต่ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในเรื่องของความเสี่ยงในอาชญากรทางไซเบอร์ ในการหลอกลวงทางดิจิทัล (Digital Fraud) การปรับตัว การรับมือ ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้จึงเป็น “ความท้าทาย”  บทใหม่ ของภาคการเงินและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  ถือเป็นการก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพื่อให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการและประชาชนน้อยที่สุด และนี่จึงกลายเป็นบทสำคัญอีกบทหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคการเงินอย่างยั่งยืน โดย Thailand Banking Sector CERT (TB-CERT) สมาคมธนาคารไทย ได้จัดงานสัมมนาด้าน Cybersecurity ประจำปี  “TB-CERT Cybersecurity Annual Conference 2022” ภายใต้หัวข้อหลัก Next Chapter: Building Trust and Collaboration” ในวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ Crystal Hall โรงแรม The Athenee ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักถึงการเตรียมพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับสมาชิก และบุคลากร  ในอุตสาหกรรมภาคการเงินการธนาคาร การลงทุน ประกันภัย รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ทาง Thailand Banking Sector CERT (TB-CERT) สมาคมธนาคารไทย

ขอขอบคุณ คุณชาติศิริ โสภณพณิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมธนาคารไทย ที่ให้เกียรติกล่าวต้อนรับแขกที่มาร่วมงาน

ขอขอบคุณ คุณสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ให้เกียรติกล่าวเปิดงานให้กับเราในวันนี้

ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านทั้งในและต่างประเทศและบริษัท Partner ต่างๆ ที่สละเวลามาร่วมงานสัมมนาด้าน Cybersecurity ประจำปี “TB-CERT Cybersecurity Annual Conference 2022” หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุก ๆ ท่านจะเพิ่มพูนความรู้และอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากงานครั้งนี้ไปไม่มากก็น้อย รวมถึงได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02mUfxCUQstguKa1awTozWJhmqQM4jqftHNvxPYTTwp322ooxSeo5NJNd3uojpGaWtl&id=100063792273355