เกี่ยวกับเรา

ย้อนกลับไปในปีพ.ศ. 2501 เมื่อกลุ่มของนายธนาคารชั้นนำที่เป็นตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ไทยได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมามีการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับจัดตั้งในรูปแบบของสมาคมในเดือนกันยายน 2501 ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ 13 แห่งในสมัยนั้น  ซึ่งในปัจจุบัน สมาคมธนาคารไทยมีจำนวนสมาชิก 15 ธนาคาร

ข่าวสาร

เกี่ยวกับสมาคมฯ