สมาคมธนาคารไทย และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ สนับสนุนการยกระดับมาตรการจัดการภัยทุจริตทางการเงิน

1. CSR Club-The Thai Bankers’ Association


Chairman: Mr. Suwit Indrachalerm (Bangkok Bank Public Company Limited)
Coordinator: Mr. Suphawat Maseng

Objectives: This club is established with the approval of its members to carry out corporate social responsibility (CSR) activities consistent with the operations of the Thai Bankers’ Association as follows

 • To exchange information and experiences among members regarding CSR activities
 • To promote knowledge and understanding of social expectations and directions of CSR activities, especially those of Thai banks
 • To promote cooperation among members in organizing impactful and unified CSR activities
 • To serve as a center for gathering information and news about members’ CSR activities and collaborative activities for public dissemination, as well as to receive feedback to improve CSR activities to meet social expectations.
 • To represent the Thai Bankers’ Association in coordinating with organizations related to CSR.
 • To propose guidelines for developing social responsibility of Thai banks to the Thai Bankers' Association for further consideration
 • Not to operate or participate in any activities related to politics.

This will close in 500 seconds

2. Banking Information Technology Club


Chairman: Ms. Suteera Sripaibulya (Bangkok Bank Public Company Limited)
Coordinator: Ms. Sampantanee Apaipan

Objectives: This club is established

 • To support the operations of the Thai Bankers’ Association in information technology
 • To develop the country’s banking information technology system
 • To exchange information technology information among organization
 • To promote academic knowledge and new technologies
 • To promote cooperation and good relationships among information technology units of various institutions, as well as to provide assistance and suggestions in solving information technology issues.
 • To serve as a center for coordinating with information technology organizations both domestic and abroad

This will close in 500 seconds

3. SMEs Banking Development Club Under The Thai Bankers’ Association


Chairman: Mr. Than Siripokee (Bangkok Bank Public Company Limited)
Coordinator: Ms. Supada Ruttanapong

Objectives: This club is established

 • To support the operations of the Thai Bankers’ Association
 • To serve as a sounding board and represent the Association with government and private agencies related to small and medium enterprises (SMEs) on behalf of the Association.
 • To support the exchange of information (database sharing), various bodies of knowledge related to assisting SMEs among member banks.
 • To collaborate among member banks to develop sustainable SME banking growth.
 • To jointly develop management knowledge and tools for SMEs to help prepare SMEs for greater access to funding.
 • To provide opinions on banking and financial measures to assist SMEs in various relevant situations.

This will close in 500 seconds

4. ACI Thailand Club


Chairman: Mr. Paisarn Lertkowit (Bangkok Bank Public Company Limited)
Coordinator: Ms. Kristsanee Disapad

Objectives: This club is established

 • To support the operations of the Thai Bankers’ Association in accordance with strategies, plans and various activities, as well as to perform assigned tasks.
 • To prepare reports on operating results for the Thai Bankers’ Association, annual income statements or profit and loss statements of the club
 • To hold executive committee meetings to promote cooperation among member banks and jointly develop Thailand’s financial markets.
 • To hold annual general meetings to elect the club’s executive committee.

This will close in 500 seconds

5. Compliance Club


Chairman: Mr. Kittichai Singha (Bank of Ayudhya Public Company Limited)
Coordinatior: Ms. Chutiporn Jiranansuroj

Objectives: This club is established

 • To support the operations of the Thai Bankers’ Association and promote compliance governance standards for members to comply with legal and regulatory requirements as well as principles of supervisory agencies regulating banks, as effective regulatory compliance aligned with good corporate governance principles helps enhance sustainable bank performance and appropriately manage compliance risks.

This will close in 500 seconds

6. Fraud Management Club


Chairman: Pongpichet Nananukool (Kasikorn Bank Public Company Limited)
Coordinator: Mr. Warat Attanandana

Objectives: This club is established

 • To support the operations of the Thai Bankers’ Association and manage fraud issues occurring in financial institutions.
 • To exchange information among club members and share fraud prevention and detection management information for all transactions of financial institutions and banks to prevent fraud damages.
 • To promote academic knowledge and new techniques in fraud prevention
 • To promote cooperation and good relationships among club members
 • To provide information, status reports, and recommendations to the Thai Bankers’ Association and related agencies to align fraud prevention with ongoing situations.
 • To coordinate with domestic and foreign fraud-related organizations
 • To serve as a center for gathering information and news as well as communicating knowledge to government agencies and the general public to build customer and public confidence.

This will close in 500 seconds

7. ATM Services Business Club


Chairman: Mr. Kitipong Muttamara (Krungthai Bank Public Company Limited)
Coordinator: Ms. Manisa Rueangsri

Objectives: This club is established

 • To develop the country’s ATM and debit card businesses in accordance with government and private sector policies
 • To exchange information on ATM and debit card businesses among member banks
 • To promote academic knowledge and modern techniques for more efficient management
 • To promote cooperation and good relationships among members of the ATM Club
 • To provide opinions and recommendations to the Thai Bankers’ Association as well as related agencies regarding solutions and policy formulation for ATM and debit card businesses to cope with situations and the country’s financial landscape.
 • To serve as a coordination center on technical and operational aspects of domestic and overseas ATM and debit card business services, including coordinating with related organizations
 • To promote ethical and standardized ATM and debit card business operations among member banks

This will close in 500 seconds

8. Credit Card Club


Chairman: Mr. Atis Ruchirawat Ayudhya Capital Services Co., Ltd.
Coordinator: Ms. Apsorn Suttaroj

Objectives: This club is established

 • To develop the country’s credit card business
 • To exchange credit data of cardholders and merchants accepting credit cards
 • To promote academic knowledge and modern management techniques for higher efficiency
 • To promote cooperation and good relationships among institutions providing credit card services
 • To provide opinions and recommendations to the Thai Bankers’ Association and related agencies regarding solutions and policy formulation for the credit card business to cope with situations and the country’s financial landscape.
 • To serve as a center for coordinating with domestic and overseas organizations related to the credit card business.

This will close in 500 seconds

9. International Banking Club


Acting Chairman: Mr. Settarat Na-Nakorn (Kasikorn Bank Public Company Limited)
                          : Ms. Suchanee.lavanavanija (Bangkok Bank Public Company Limited)
Coordinator: Ms. Monruedee Teerarungruang

Objectives: The Club is established

 • To support the operations of Thai Bankers’ Association regarding foreign business
 • To promote cooperation and good relationships among member banks
 • To support technical and scientific research in foreign business
 • To disseminate and exchange useful information for the operations of Thai Bankers’ Association
 • To enhance knowledge and work efficiency of member banks
 • To be the center in coordinating technical works and operations in providing international business transaction service

This will close in 500 seconds

10. Banking Lawyers Club


Chairman: Mr. Thitivorn Chothayaphorn (Bank of Ayudhya Public Company Limited)
Coordinator: K. Jitti Wijitbanjong

Objectives: The Club is established

 • To support the operations of the Thai Bankers’ Association and research legal information to assist member banks in complying appropriately with legal requirements, announcements, regulations, orders, and guidelines from governmental bodies or institutions overseeing banks.

This will close in 500 seconds

11. Valuation Executive Club The Thai Bankers’ Association


Chairman: Mr. Prathin Kijjaruwankul (Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited)
Coordinator: Mr. Thammanun Harnprasitkam

Objectives: The Club is established

 • To support the operations of Thai Bankers’ Association, to be the center in gathering information and exchanging knowledge regarding appraisal work, as well as promote good relationships among members.

This will close in 500 seconds

12. Banking Accountant Club


Chairman: Ms. Oranuch Nampoolsuksan (Bangkok Bank Public Company Limited)
Coordinator: Ms. Roongratt Ratanarajchartikul

Objectives: The Club is established

 • To support the operations of Thai Bankers’ Association
 • To cooperate among practitioners of accounting at Thai commercial banks regarding compliance with the accounting standards on "Disclosure in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions" and "Foreign Currency Translation" as well as to comply with laws, announcements, and orders from governmental authorities.
 • To exchange information and technology and information technology in accounting operations
 • To provide opinions and suggestions to Thai Bankers’ Association and related agencies regarding problem solving and determining financial reporting policies compatible with domestic economic and financial situations and image of financial institutions.
 • To be the center in coordinating with both domestic and foreign organizations related to bank accounting systems in developing Thailand as a financial center (B.I.B.Fs).
 • To promote cooperation and good relationships among Thai banks providing services to the public.

This will close in 500 seconds

13. Thai Banker’s Association’s Economic Analysis Club


Chairman: Dr. Phacharaphot Nuntramas (Krungthai Bank Public Company Limited)
Coordinator: Dr. Chamadanai Maknual

Objectives: The Club is established

 • To support the operations of Thai Bankers’ Association
 • To be the knowledge hub and promote economic roles under The Thai Bankers’ Association
 • To provide a forum to express opinions and exchange perspectives on the economy, finance and other aspects that may impact the economy and bank operations, leading to common conclusions as the Club's perspectives.
 • To present concluded perspectives from analysis of economic situations and outlook including assessment of impacts from various policies or measures to The Thai Bankers’ Association
 • To be The Thai Bankers’ Association's representatives to provide economic perspectives in committees or working groups that Thai Bankers’ Association takes responsibility for and at various economic forums as well as disseminate through public media for the benefits of government and private sectors.
 • To regularly disseminate and exchange useful information regarding the economy among member banks.
 • To strengthen good relationships among banks' economic analyst teams to have concrete connectivity and enhance the Club's potential.

This will close in 500 seconds

14. Banking Information Technology Risk Club


Chairman: Ms. Pornvalai Kulrojseth (Krungthai Bank Public Company Limited)
Coordinator: -

Objectives: The Club is established

 • To support the operations of The Thai Bankers’ Association regarding information technology risk management and cyber threats
 • To exchange information and news on information technology risk management among risk management, governance, and audit units
 • To promote academic knowledge and new technology regarding information technology risk management
 • To promote cooperation and good relationships among information technology risk management units of various institutions as well as provide assistance and suggestions in solving information technology risk management issues.
 • To be the center in coordinating with domestic and foreign organizations related to information technology risk management.
 • To be the center in determining guidelines for governance practices compliant with the 3 Lines of Defense

This will close in 500 seconds

15. Banking & Financial Institution Internal Auditors Club


Chairman: Ms. Puntipa Hannoraseth (Bank of Ayudhya Public Company Limited)
Coordinator: Ms. Tippawan Bannajirakul

Objectives: The Club is established

 • To support the operations of The Thai Bankers’ Association and manage fraud issues occurring at financial institutions.
 • To exchange news among Club members and information on audit management and fraud prevention in all transactions of banking and financial institutions to prevent damage from fraud.
 • To promote academic knowledge and new techniques in fraud prevention
 • To promote cooperation and good relationships among Club members
 • To present information, situation reports and provide suggestions to The Thai Bankers’ Association and related agencies for fraud prevention compatible with occurring situations.
 • To coordinate with domestic and foreign organizations related to fraud.
 • To be the center in gathering information and communicating knowledge to both government and private sectors in order to build customer and public confidence.

This will close in 500 seconds

16. The Society of Bank Branch Executives Club


Chairman: Ms. Waranee Wanrat (TMBThanachart Bank Public Company Limited)
Coordinator: Ms. Sunisa Netsawang

Objectives: The Club is established

 • To support the operations of The Thai Bankers’ Association and enhance good relationships among member banks as well as coordinate cooperation among banks as follows:
 • Develop guidelines for correct branch administration practices compliant with rules, regulations, and mandates of governing agencies.
 • Enhance good relationships among provincial bank clubs, cash center management clubs and ICAS check-related work.
 • Promote knowledge sharing and exchange information, management experience as well as determine similar fraud prevention and problem-solving guidelines.

This will close in 500 seconds

17. Cash Center Managers Club


Acting Chairman: Ms. Jeerana Ramasoot (Bangkok Bank Public Company Limited)
Coordinator: Ms. Natchanok Aryukong

Objectives: The Club is established

 • To support the operations of The Thai Bankers’ Association
 • To be the center in exchanging information and perspectives regarding cash management among member banks
 • To enhance good relationships among member banks in operations of Bank of Thailand Note Processing Centers and cash center operations of all commercial banks and specialized financial institutions.
 • To serve as a central hub for coordinating the development of a new banknote management system.
 • To promote beneficial actions or activities for cash center operations of commercial banks, specialized financial institutions, and the society

This will close in 500 seconds

18. Human Resources Development Club


Chairman: Dr. Vasin Udomratchatavanich Bank of Ayudhya Public Company Limited
Coordinator: Ms. Manduan Aeambunapong

Objectives: The Club is established

 • To support personnel training and development operations of The Thai Bankers’ Association
 • To promote cooperation and good relationships among member banks
 • To exchange useful personnel training and development information for member banks
 • To enhance quality and ethics of trainers and human resource developers
 • To promote personnel development profession to meet standards
 • To conduct activities for the benefit of members as well as enhance the public image of the Club

This will close in 500 seconds

19. Personal Loan Club Thai Bank Association


Chairman: Mr. Sant Thaosuwan (Bank of Ayudhya Public Company Limited)
Coordinator: Ms. Wasunthree Tri-utok

Objectives: The Club is established

 • To exchange information among Club members and data managing.
 • To promote academic knowledge, laws, rules, regulations, and new techniques to enhance overall efficiency in business operations of Club members.
 • To promote cooperation and good relationships among Club members
 • To present information, situation reports and provide related suggestions to The Thai Bankers’ Association and related agencies to be compatible with occurring situations.
 • To collaborate with various organizations, both domestic and international.
 • To be the center in gathering and communicating knowledge regarding personal loan business to government and public sectors in order to build customer and public confidence.
 • Establishment/dissolution/merger of the Club and charter amendments must be approved by The Thai Bankers’ Association
 • Club plans must be aligned with the strategic plans of The Thai Bankers’ Association

This will close in 500 seconds

20. Banking NPA Club Under The Thai Bankers Association


Chairman: Mr. luesak Sukasem (Krungthai Bank Public Company Limited)
Coordinator: Ms. Nipaporn Daokhanon

Objectives: The Club is established

 • To develop ATM and debit card services in the country compatible with government and private sector policies
 • To exchange information regarding ATM and debit card services among member banks
 • To promote academic knowledge and modern techniques for more efficient management
 • To promote cooperation and good relationships among ATM and debit card service members
 • To provide opinions and suggestions to The Thai Bankers’ Association and related agencies regarding problem solving and determining policies related to ATM and debit card services compatible with domestic economic and financial situations.
 • To be the center in coordinating technical operations and services of domestic and foreign ATM and debit card businesses including coordinating with related organizations
 • To promote ethical and standardized operations among member banks

This will close in 500 seconds

ธรรมาภิบาล (Governance)


ธรรมาภิบาล(Governance) : มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิผลในระดับคณะกรรมการ โดยกำหนดภาระและขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนในระดับการจัดการในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

This will close in 500 seconds

ยุทธศาสตร์ (Strategy)


ยุทธศาสตร์ (Strategy) : บูรณาการพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เข้ากับยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจและกำหนดกรอบด้านการเงินที่ยั่งยืน โดยสนับสนุนเพื่อให้ประเทศสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้อย่างราบรื่น

This will close in 500 seconds

การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG Risk Management)


การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG Risk Management) : ผนวกรวมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ไว้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง

This will close in 500 seconds

ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (Financial Products)


ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน(Financial Products) : ปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน รวมทั้งนวัตกรรมทางการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน

This will close in 500 seconds

การสื่อสาร (Communication)


การสื่อสาร (Communication) : สื่อสารและประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในการสร้างจิตสำนึกสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

This will close in 500 seconds

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน (Disclosure)


การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน (Disclosure) : พัฒนาระบบการติดตามและการรายงานที่สอดคล้องกับกรอบการกำกับดูแลของประเทศไทยและมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนในระดับสากล

This will close in 500 seconds

3 เรื่องต้องรู้ก่อนเข้าร่วมมาตรการปิดจบ หนี้เรื้อรัง

 • ได้รับสิทธิ 1 ครั้งต่อ 1 บัญชีสินเชื่อ
 • การรายงานข้อมูลการเข้ามาตรการในเครดิตบูโร (NCB)
 • ระงับวงเงินสินเชื่อเดิม แต่เมื่อเข้าร่วมมาตรการแล้วอาจได้รับวงเงินเฉพาะกรณีฉุกเฉิน

**สามารถขอออกจากมาตรการได้ แต่จะไม่ได้รับสิทธิแก้หนี้ตามเงื่อนไขเดิม**

3 เรื่องต้องรู้ หากจ่ายขั้นต่ำบัตรกดเงินสดนาน ๆ

แบบไหนเข้าข่ายปัญหาหนี้เรื้อรัง (Persistent Debt - PD)

1. แม้ภาระต่อเดือนไม่สูง แต่ใช้เวลานาน กว่าจะหมดหนี้
2. ยอดขั้นต่ำที่จ่ายแต่ละเดือนเป็นดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้น
3. เมื่อผ่อนจบพบว่ายอดรวมที่จ่ายไปส่วนใหญ่คือ ดอกเบี้ย

อยากหมดหนี้ไว ㆍจ่ายดอกเบี้ยลดลง ㆍ ภาระต่อเดือนไม่เพิ่มจากเดิม

เลือกเข้ามาตรการปิดจบหนี้เรื้อรังได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

หมายเหตุ : ลูกหนี้ที่เข้าข่ายเป็นหนี้รื้อร้ง จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหนี้ โดยหาก 5 ปีที่ผ่านมา ลูกหนี้จ่ายดอกเบี้ยรวมมากกว่าเงินต้นรวม จะได้รับข้อเสนอปิดจบหนี้ภายใน 5 ปี ดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปี

ตัวอย่าง

ใช้บัตรกดเงินสด
วงเงินหมุนเวียน 15,000 บาท
ผ่อนขั้นต่ำ (3%) มาแล้ว 5 ปี
เหลือจ่ายเงินต้นอีก 8,700 บาท

ทางเลือกที่ 1 : ผ่อนขั้นต่ำต่อไปจนครบ ดอกเบี้ย 25% ต่อปี ผ่อนต่ออีก 13 ปี 5 เดือน
เหลือจ่ายดอกเบี้ยอีก                      14,000 บาท
ดอกเบี้ยรวมทั้งสัญญา                   29,000 บาท

ทางเลือกที่ 2 : เข้าโครงการแก้หนี้เรื้อรัง ดอกเบี้ย 15% ต่อปี ผ่อนต่ออีก 3 ปี 6 เดือน (เดือนละ 260 บาท)

เหลือจ่ายดอกเบี้ยอีก                       2,500   บาท
ดอกเบี้ยรวมทั้งสัญญา                  17,500  บาท

*ประหยัดดอกเบี้ยได้ 11,500 บาท*
หมายเหตุ: ผ่อนเดือนละ 260 บาท เท่ากับยอดการผ่อนขั้นต่ำ ณ เดือนสุดท้ายของปีที่ 5 ก่อนเข้าโครงการ

ตอบข้อสงสัย มาตรการปิดจบหนี้เรื้อรัง

(1) ทำไมมาตรการปิดจบหนี้เรื้อรัง ไม่รวมหนี้บัตรเครดิต?

(2) ทำไมต้องมีเงื่อนไขปิดวงเงินหากเข้าร่วมมาตรการปิดจบหนี้เรื้อรัง

(3) การเข้ามาตรการปิดจบหนี้เรื้อรัง จะมีการรายงานข้อมูลในเครดิตบูโร (NCB) หรือไม่

ทำไมมาตรการปิดจบหนี้เรื้อรัง ไม่รวมหนี้บัตรเครดิต?

เพราะหนี้บัตรเครดิตมี (1) อัตราดอกเบี้ย และ (2) เงื่อนไขการผ่อนชำระที่ทำให้ไม่เข้าข่ายหนี้เรื้อรังที่จ่ายดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้นและใช้เวลานานในการปิดจบ

 • บัตรเครดิต ดอกเบี้ย 16% จ่ายขั้นต่ำ 8%
  • - ตัดดอกเบี้ย 1.3% (ดอกเบี้ยต่อเดือน 16%/12 เดือน)
  • - ตัดเงินต้น 6.7%

  ลูกหนี้บัตรเครดิตจ่ายขั้นต่ำที่ 8% ทำให้จ่ายชำระเงินต้นมากกว่าดอกเบี้ย ลูกหนี้สามารถปิดจบหนี้ได้ภายในระยะเวลาไม่นานนัก

 • บัตรกดเงินสด ดอกเบี้ย 25% จ่ายขั้นต่ำ 3%
  • - ตัดเงินต้น ตัดดอกเบี้ย 2.1% (ดอกเบี้ยต่อเดือน 25%/12 เดือน)
  • - ตัดเงินต้น 0.9%

  บัตรกดเงินสดมักจ่ายขั้นต่ำที่ 3% และดอกเบี้ยส่วนใหญ่อยู่ที่ 25% ต่อปี ซึ่งจะทำให้ ตัดจ่ายดอกเบี้ย 2% และตัดเงินต้นเพียง 1%

ทำไมต้องมีเงื่อนไขปิดวงเงินหากเข้าร่วมมาตรการปิดจบหนี้เรื้อรัง

เงื่อนไขการปิดวงเงินจะช่วยให้ลูกหนี้มีวินัยทางการเงินเพิ่มขึ้นและสามารถปิดจบหนี้ได้ภายใน 5 ปี

อย่างไรก็ดี กรณีลูกหนี้ที่เข้ามาตรการฯ มีความจำเป็นฉุกเฉิน เช่น เจ็บป่วย ได้รับอุบัติเหตุ ตกงาน ผู้ให้บริการอาจพิจารณาให้สินเชื่อได้ หากลูกหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้เพียงพอ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายและเงื่อนไขของผู้ให้บริการแต่ละแห่ง

กรณีลูกหนี้มีบัตรกดเงินสดมากกว่า 1 ใบ สามารถเลือกเข้าโครงการแค่บางบัตร และเก็บวงเงินบัตรกดเงินสดที่เหลือไว้ก่อนได้

การเข้ามาตรการปิดจบหนี้เรื้อรัง จะมีการรายงานข้อมูลในเครดิตบูโร (NCB) หรือไม่

จะมีการรายงานข้อมูลใน NCB โดยเพิ่มการรายงานประเภทของสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ "รหัส (code) 03" โดยจะไม่กระทบสถานะบัญชีลูกหนี้ที่ยังเป็น 10-ปกติ เช่นเดิมทั้งนี้ การรายงานนี้ จะช่วยให้ผู้ให้บริการทราบถึงการเข้าโครงการซึ่งสะท้อนความตั้งใจที่ดีในการแก้ปัญหาหนี้ของลูกหนี้

มาตรการปิดจบหนี้เรื้อรัง..ช่วยเหลือลูกหนี้อย่างไร?
ถ้าได้รับแจ้งเตือนว่าเป็นลูกหนี้เรื้อรัง (severe PD) จะได้รับข้อเสนอให้สมัครเข้าร่วมมาตรการเพื่อปิดจบหนี้ ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมมาตรการ ดังนี้

 • ระยะเวลาปิดจบหนี้ภายใน 5 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปี
 • เงื่อนไขผ่อนไหวเหมาะสมกับรายได้
 • แต่ต้องปิดวงเงินสินเชื่อของบัญชีที่เข้าร่วม เพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้จริง

 

** สำหรับลูกหนี้ที่เริ่มเรื้อรัง (general PD) ให้รีบติดต่อเจ้าหนี้หากต้องการแก้หนี้  เจ้าหนี้จะมีแนวทางให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมเป็นรายกรณี **

การแจ้งเตือนเมื่อเข้าข่ายลูกหนี้เรื้อรัง

ความถี่การแจ้งเตือนจากเจ้าหนี้

 • - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ช่องทางการแจ้งเตือน

 • - ลูกหนี้เริ่มเรื้อรัง (general PD) อย่างน้อย 1 ช่องทาง (ช่องทางใดก็ได้ที่ผู้ให้บริการใช้สื่อสารข้อมูลกับลูกหนี้)
 • - ลูกหนี้เรื้อรัง (severe PD) อย่างน้อย 2 ช่องทาง
 • จดหมาย หรือ อีเมล และ
 • SMS หรือ Line หรือ Mobile app

โดยลูกหนี้เรื้อรังจะได้รับข้อเสนอแนวทางการปิดจบหนี้จากเจ้าหนี้ด้วย

หนี้เรื้อรัง คืออะโร.. แค่ไหนที่เรียกว่าเรื้อรัง?

แบบไหนเข้าข่ายปัญหาหนี้เรื้อรัง (Persistent Debt - PD)

 • ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่เป็นวงเงินหมุนเวียนไม่กำหนดเวลาปิดจบหนี้ เช่น บัตรกดเงินสด
 • ยังไม่เป็นหนี้เสีย (NPL)
 • จ่ายดอกเบี้ยรวมเกินเงินต้นรวมเป็นระยะเวลานาน

ลูกหนี้เรื้อรัง 2 แบบ
1. เริ่มเป็นหนี้เรื้อรัง (general PD)

 • จ่ายดอกเบี้ยรวมมากกว่าเงินต้นรวมมาแล้ว 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี

2. เป็นหนี้เรื้อรัง (severe PD)

 • จ่ายดอกเบี้ยรวมมากกว่าเงินต้นรวมมาแล้ว 5 ปี
 • มีรายได้ต่อเดือนไม่ถึง 2 หมื่นบาท (กรณีลูกหนี้กลุ่มแบงก์) หรือไม่เกิน 1 หมั่นบาท (กรณีลูกหนี้ Non-Bank)

** ธปท. กำหนดเกณฑ์รายได้ เพื่อมุ่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่เดือดร้อนที่สุดก่อน โดยพิจารณาความเรื้อรังและรายได้ที่ไม่สูงมากของลูกหนี้ **

ทวงหนี้อย่างเป็นธรรม ต้องแจ้งข้อมูลสำคัญอะไรบ้าง

เจ้าหนี้จะต้องแจ้งรายละเอียดของภาระหนี้พร้อมข้อมูลสำคัญอื่น ๆ แก่ลูกหนี้ให้ครบถ้วน เช่น

 • ระยะเวลาค้างชำระ
 • ค่าธรรมเนียมการทวงถาม
 • เบอร์ติดต่อการชำระหนี้
 • ช่องทางขอคำปรึกษา
 • สิทธิ/วิธีการ/ช่องทางร้องเรียน

และห้ามเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ก่อน ยกเว้น ลูกหนี้ล้มละลายหรือติดต่อไม่ได้
#ResponsibleLending #แก้หนี้ยั่งยืน #เจ้าหนี้รับผิดชอบ #ลูกหนี้มีวินัย

มีหนี้กับหลายเจ้าหนี้จะทำอย่างไร?

 • ติดต่อเจ้าหนี้เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ โดยแจ้งข้อมูลภาระหนี้ทั้งหมดให้ครบถ้วน
 • เจ้าหนี้ต้องแจ้งลูกหนี้ให้ทราบภาระหนี้ พร้อมข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เช่น ระยะเวลาค้างชำระ ค่าธรรมเนียมการทวงถาม เบอร์ติดต่อในการชำระหนี้
 • ถ้าเป็นหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล ยอดหนี้รวมทั้งหมดไม่เกิน 2 ลบ. ค้างชำระเกิน 120 วัน สมัครเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้ได้

เคยปรับโครงสร้างหนี้แล้วขอปรับซ้ำได้ไหม?

 • หากเคยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่ก่อนเป็นหนี้เสียแต่ตอนนี้จ่ายไม่ไหวกลายเป็นหนี้เสีย ยังสามารถขอปรับโครงสร้างหนี้ได้อีกตามเกณฑ์
 • แต่หากเคยปรับโครงสร้างหนี้ทั้งก่อนและหลังเป็นหนี้เสียแล้วยังสามารถปรึกษาเจ้าหนี้ได้เป็นรายกรณี

หมายเหตุ: เกณฑ์ Responsible Lending ลูกหนี้มีสิทธิขอปรับโครงสร้างหนี้ ก่อนเป็นหนี้เสีย อย่างน้อย 1 ครั้ง และหลังเป็นหนี้เสีย อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยนับรวมการปรับโครงสร้างหนี้ก่อน 1 ม.ค. 67

สัญญาณปัญหาหนี้

สัญญาณว่าลูกหนี้กำลังมีปัญหา เช่น จ่ายขั้นต่ำ จ่ายช้า กดบัตรเงินสดมาจ่ายคืนหนี้อื่น รายได้ไม่พอรายจ่าย ถ้