News/PR

­

มาตรการโครงการ “ช้อปดีมีคืน 2565” กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ

โครงการ"ช้อปดีมีคืน 2565" เป็นมาตรการที่ทางรัฐบาลออกมาเพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภค สำหรับการซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมถึงช่วยเหลือผู้ประกอบการและร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) [.....]

By |26/01/2022|News|

สธ. จับมือภาคเอกชน ร่วมสร้างองค์กรสุขภาพ ลดโรคไม่ติดต่อตามแนวทาง คกก.ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคเอกชน ขับเคลื่อนการทำหน่วยงานให้เป็นองค์กรสุขภาพ ตามแนวทางของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข มุ่งสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ให้บุคลากรมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และได้รับการสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อ เพิ่มคุณภาพชีวิตคนวัยทำงาน [.....]

By |26/01/2022|News|

เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ร่วมออกรายการสถานีประชาชน ช่อง Thai PBS เพื่อเตือนภัยออนไลน์ให้กับประชาชน

ด้วย รายการสถานีประชาชนได้เรียนเชิญสมาคมธนาคารไทย ร่วมสนทนาหาทางออกของปัญหาภัยออนไลน์ เพื่อพูดคุยหาทางออก และเตือนภัยประชาชน เพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มมากขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส [.....]

By |28/12/2021|News|

“สมาคมธนาคารไทย” แนะ “10 แนวทาง” ทำธุรกรรมออนไลน์อย่างปลอดภัย

จากกรณีการตัดเงินที่ผิดปกติผ่านบัตรเดบิต บัตรเครดิตของลูกค้า โดยเกิดจากกลุ่มมิจฉาชีพสุ่มข้อมูลบัตรและนำไปสวมรอยทำธุรกรรมผ่านร้านค้าออนไลน์ต่างประเทศที่ไม่มีระบบยืนยันตัวตนก่อนทำรายการนั้น [.....]

By |01/11/2021|News|

“สมาคมธนาคารไทย” ผนึก “ธปท.- เครือข่ายภาคเอกชน” พัฒนาเทคโนโลยีช่วย SMEs เข้าถึงสินเชื่ออย่างยั่งยืน

สมาคมธนาคารไทย กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย เชิญชวนผู้ประกอบการรายใหญ่ทางธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ Digital SupplyChain Finance ภายใต้แผนงาน Smart Financial and Payment Infrastructure for Business เพื่อยกระดับธุรกิจ SMEs ในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ผ่านการเชื่อมโยงผู้ซื้อรายใหญ่ (Buyer) กับผู้ขายรายย่อย (SMEs seller) ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล [.....]

By |16/12/2021|News|

Thailand’s Private Sector is ready to be the host of APEC 2022 under the concept of “Embrace, Engage, and Enable”

Thailand's Private Sector is preparing to host the APEC Business Advisory Council in 2022 (ABAC 2022) under the concept of “Embrace, Engage, and Enable”, by using the symbol of a “Dok Loi Pattern”. [.....]

By |17/11/2021|News|

ขอเชิญเข้าร่วมงาน APEC Digital Trade Symposium ในหัวข้อ Advancing Digital Trade Transformation and Connectivity in APEC

ตามที่ประเทศไทยจะเข้ารับตำแหน่งเป็นประธาน APEC และ APEC Business Advisory Council (ABAC) ในปี 2022 โดยที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของไทยจะมีประเด็นการผลักดันและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระบบการค้าระหว่างประเทศให้เป็นหนึ่งในการจัดลำดับความสำคัญระดับต้นๆของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือ APEC และ ABAC [.....]

By |11/11/2021|News|