ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ - สมาคมธนาคารไทย | The Thai Bankers' Association (TBA)

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

­

โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย คุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) และ CEO Sponser แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สมาคมธนาคารไทยด้าน Financial Inclusion and Supporting the Real Economy พร้อมธนาคารสมาชิก 8 แห่ง เปิดตัวงานสัมมนาภายใต้ “โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2” [...]

By |27/11/2018|ข่าวสาร|

ข้อควรรู้ที่ทำให้คุณใช้เช็คได้อย่างสบายใจ

ภาพจาก : ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

By |06/11/2018|ข่าวสาร|

สมาคมธนาคารไทย จัดประชุมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างธนาคารพาณิชย์ไทยและ สปป.ลาว ครั้งที่ 7

สมาคมธนาคารไทย ได้จัดประชุมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างธนาคารพาณิชย์ไทยและ สปป.ลาว ครั้งที่ 7 ณ ห้องปัญญาวิจิตร ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น [...]

By |08/10/2018|ข่าวสาร|

สมาคมธนาคารไทยขอชี้แจงกรณีเหตุขัดข้องชั่วคราวโอนเงินต่างธนาคารผ่าน Mobile Banking

สมาคมธนาคารไทยขอชี้แจงกรณีเหตุขัดข้องชั่วคราวของการโอนเงินต่างธนาคารผ่าน Mobile banking ในช่วงเวลาประมาณ 16.45-19.30น. ของวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งทำให้มีลูกค้าที่ทำรายการในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้รับความสะดวกนั้น [...]

By |01/10/2018|ข่าวสาร|

การสร้างความร่วมมือด้านความปลอดภัยของภาคการธนาคาร

สมาคมธนาคารไทยร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้สร้างความร่วมมือในภาคการธนาคารอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีการสร้างความร่วมมือด้านความปลอดภัยและการรับมือภัยไซเบอร์ที่สำคัญ [...]

By |13/09/2018|ข่าวสาร|

สมาคมธนาคารไทย ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง”

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิก เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง” ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) [..]

By |10/09/2018|ข่าวสาร|

สมาคมธนาคารไทย ขอชี้แจงกรณีปัญหาเหตุขัดข้องชั่วคราวของระบบ

สมาคมธนาคารไทย ขอชี้แจงกรณีปัญหาเหตุขัดข้องชั่วคราวที่เกิดกับบางธนาคาร ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 [...]

By |31/08/2018|ข่าวสาร|