ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

­

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ที่ทำการค้าระหว่างประเทศ

สถาบันธนาคารไทย สมาคมธนาคารไทยร่วมกับ ธนาคารพาณิชย์ 8 แห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้ร่วมกันจัดทำ “โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ที่ทำการค้าระหว่างประเทศ” (โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 3)[...]

By |31/07/2020|ข่าวสาร|

ความร่วมมือในการรับ-ส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันในคดีอาญาผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

คุณกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย และสำนักงานศาลยุติธรรม โดย คุณสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมผู้บริหารธนาคารสมาชิก ผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม และสื่อมวลชน ได้ร่วมกันแถลงข่าว ความร่วมมือในการรับ-ส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันในคดีอาญาผ่านทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์[...]

By |03/08/2020|ข่าวสาร|

วิธีการตรวจสอบและอัพเดตระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือ

สาหรับผู้ใช้งาน iOS และ Android [...]

By |30/04/2020|ข่าวสาร|

กรมสรรพากร พร้อมคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่าน PromptPay 1 พฤษภาคม 2563

สะดวก ประหยัด ปลอดภัย [...]

By |28/04/2020|ข่าวสาร|

5 เหตุผลที่ควรอัพเดตระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือ

ระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Operating) หมายถึง โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ระบบ มีหน้าที่ควบคุมการทางานของฮาร์ดแวร์ (Hardware) ของโทรศัพท์มือถือ และแอปพลิเคชั่นต่างๆ (Application) ที่ถูกติดตั้ง ทำให้ประสิทธิภาพโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นสามารถทำงานได้มากกว่าการโทรออกหรือรับสายซึ่งโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันติดตั้งระบบปฏิบัติการหลากหลายประเภท แต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android [...]

By |27/04/2020|ข่าวสาร|

คำแนะนำเกี่ยวกับเวอร์ชั่นขั้นต่ำของระบบปฏิบัติการที่ควรใช้กับ Mobile Banking Application

ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือกลายเป็นอุปกรณ์ที่สาคัญอย่างมากในชีวิตประจาวัน ไม่ว่าจะใช้ในการทำธุรกรรมโอนเงิน ชำระเงินผ่าน Mobile Mobile Banking Banking Banking Application Application ใช้ในการติดต่อสื่อสารผ่านโปรแกรมสนทนาและเครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมถึงการใช้เพื่อความบันเทิงต่างๆ เป็นต้น [...]

By |25/04/2020|ข่าวสาร|

ระวัง!!! การหลอกลวงที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการลงทะเบียนรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ

หลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการเยียวยา รวมถึงมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆแก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็น การรับเงินชดเชยรายได้ 5,000 บาทต่อเดือน (ระยะเวลา 3เดือน) รับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าและน้าประปา โดยผู้ใช้งานจะต้องลงทะเบียนด้วยข้อมูลส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ หรือทางเว็บไซต์ที่หน่วยงานเตรียมไว้ ซึ่งหลายคนคงลงทะเบียนไปเรียบร้อยและบางคนอาจได้รับเงินแล้ว อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ดังกล่าวอาจเกิดการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆได้ [...]

By |15/04/2020|ข่าวสาร|