ข่าวสาร

ข่าวสาร

19 กุมภาพันธ์ 2024

เคยปรับโครงสร้างหนี้แล้วขอปรับซ้ำได้ไหม?

16 กุมภาพันธ์ 2024

“สมาคมธนาคารไทยเร่งหาต้นตอ พนักงานแบงก์ขายข้อมูลลูกค้า เรียกความเชื่อมั่น”

14 กุมภาพันธ์ 2024

“สมาคมธนาคารไทย” ร่วมประชุม ABAC Meeting ครั้งที่ 1/2024 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

13 กุมภาพันธ์ 2024

“TB-CERT ภายใต้สมาคมธนาคารไทยยืนยันไม่สามารถใช้เสียง ในการยืนยันตัวตนเพื่อโอนเงิน ย้ำ 4 ข้อต้องพึงระวัง”

5 กุมภาพันธ์ 2024

สัญญาณปัญหาหนี้

5 กุมภาพันธ์ 2024

ปิดหนี้ก่อนกำหนดได้ ไม่ต้องจ่าย Prepayment fee

31 มกราคม 2024

ห้ามเรียกเก็บค่าปรับจากการปิดหนี้ก่อนกำหนด (Prepayment Fee)

30 มกราคม 2024

“สมาคมธนาคารไทย” เดินหน้าช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องสอดรับมาตรการ การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending)

30 มกราคม 2024

หนี้ “ปรับ” ได้

29 มกราคม 2024

“สมาคมธนาคารไทย” ร่วมประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ครั้งที่ 99 พร้อมลงนามใน Memorandum of Understanding ด้านการเกษตรและการพัฒนา MSME

25 มกราคม 2024

“สมาคมธนาคารไทย” ร่วมงานเลี้ยงรับรองวันชาติออสเตรเลีย

19 มกราคม 2024

“แนวทางการรับมือมิจฉาชีพออนไลน์”

16 มกราคม 2024

“สมาคมธนาคารไทย” จัด Workshop Climate Transition for Banks สร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

16 มกราคม 2024

“สมาคมธนาคารไทย” ร่วมประชาพิจารณ์ความเป็นไปได้และความพร้อมของไทยในการเข้าร่วมหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Partnership Agreement: DEPA)

8 ธันวาคม 2023

“สมาคมธนาคารไทย” ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด BREAK THE CORRUPTION “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง”

5 ธันวาคม 2023

“สมาคมธนาคารไทย” ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9 วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

29 พฤศจิกายน 2023

“สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิก” เข้าร่วมงานสัมมนา Open Banking and Smart Data: UK’s Experiences, Challenges and use Cases

23 พฤศจิกายน 2023

“ประธานสมาคมธนาคารไทย” ชูแนวคิด “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยฐานข้อมูล” พลิกขีดความสามารถไทย สู่การเติบโตยั่งยืน ในเวที THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2023

23 พฤศจิกายน 2023

“สมาคมธนาคารไทย” ร่วมงานเลี้ยงรับรองวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียม

20 พฤศจิกายน 2023

“สมาคมธนาคารไทย” และ “ธปท.” ร่วมจัดการอบรมคู่มือการดำเนินธุรกิจสถาบันการเงิน โดยคำนึงถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

15 พฤศจิกายน 2023

เปิดแผน 3 ปี สมาคมธนาคารไทย ฟันเฟืองหนุนเศรษฐกิจโตอย่างยั่งยืน

11 พฤศจิกายน 2023

“สมาคมธนาคารไทย” ร่วมประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council : ABAC) ครั้งที่ 4/2023

8 พฤศจิกายน 2023

“สมาคมธนาคารไทย” ยืนยันแอปฯ ธนาคารปลอดภัยมีเสถียรภาพ ต้องสแกนหน้าเมื่อโอนเงินเกิน 50,000 บาท ทุกครั้ง

6 พฤศจิกายน 2023

สมาคมธนาคารไทยร่วมงานเปิดตัว “สายด่วนแจ้งหลอกลงทุน” เร่งปิดบัญชีม้า ป้องประชาชนจากมิจฉาชีพ

1 พฤศจิกายน 2023

“สมาคมธนาคารไทย” ร่วม Kick off ศูนย์ AOC 1441 แก้ปัญหาหลอกลวงออนไลน์ ระบาดหนัก

1 พฤศจิกายน 2023

“สมาคมธนาคารไทย” ร่วมงานครบรอบ 100 ปี การประกาศสาธารณรัฐทูร์เคีย

31 ตุลาคม 2023

2 STEPS ต้องทำทันทีเมื่อตกเป็นเหยื่อ !

27 ตุลาคม 2023

“สมาคมธนาคารไทย” ร่วม Workshop แลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้ให้บริการ (Consolidated Cash Center: CCC)

27 ตุลาคม 2023

โดนมิจฉาชีพหลอก! ควรรีบทำอะไรต่อ

26 ตุลาคม 2023

“สมาคมธนาคารไทย” ร่วมทดสอบ AOC 1441 ศูนย์แก้ปัญหาหลอกลวงออนไลน์