ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

­

ชมรมนักบริหารงานประเมินราคากับสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินฯ จัดงาน“แนวปฏิบัติเรื่องทางเข้าออกทรัพย์สินและกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง”

ชมรมนักบริหารงานประเมินราคา สมาคมธนาคารไทยร่วมกับสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดงานเสวนา “แนวปฏิบัติเรื่องทางเข้าออกทรัพย์สิน และกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง” ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9

By |24/08/2018|ข่าวสาร|

สมาคมธนาคารไทย ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ วันสถาปนา 19 ปี สำนักงานปปง.

นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการ สมาคมธนาคารไทย เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน(ปปง.) ครบรอบ 19 ปี[...]

By |24/08/2018|ข่าวสาร|

คำแนะนำในการใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตอย่างปลอดภัย

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่มีการขโมยข้อมูลบัตรเดบิตและนำไปซื้อสินค้าออนไลน์จนเกิดความเสียหายแก่ผู้ถือบัตรทางชมรมธุรกิจบัตรเครดิต สมาคมธนาคารไทย ใคร่ขอแนะนำวิธีการใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตให้ปลอดภัย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือบัตร ดังนี้ [...]

By |02/08/2018|ข่าวสาร, ความรู้|

สมาคมธนาคารไทยพร้อมประสานยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัย

สมาคมธนาคารไทยให้ความสำคัญกับเรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าและระบบสารสนเทศ ของธนาคารมาตลอด โดยตั้งแต่ปี 2560 ที่ผ่านมา สมาคมได้มีการจัดตั้ง ศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภาคการธนาคารหรือ TB CERT (Thailand Banking Sector Computer Emergency Response Team) [...]

By |31/07/2018|ข่าวสาร|

ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดตัวโครงการ e-Donation

โครงการ e-Donation คือ การพัฒนาระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย กรมสรรพากร และ National ITMX ร่วมมือกันเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริจาคเงิน และลดหย่อนภาษีได้ โดยสามารถบริจาคผ่าน mobile banking ของธนาคารที่ร่วมโครงการซึ่งระบบจะพร้อมให้บริการ [...]

By |24/07/2018|ข่าวสาร|

การให้บริการบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)

สมาคมธนาคารไทยพร้อมธนาคารสมาชิก ร่วมกับธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การให้บริการบัญชีเงินฝากเพื่อการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน” (บัญชีเงินฝากพื้นฐาน) ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึง [...]

By |24/07/2018|ข่าวสาร|

TB-CERT ได้จัดงานสัมมนา Know Your Enemy, Know Yourself

ศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (TB-CERT) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Know Your Enemy, Know Yourself”

By |12/06/2018|ข่าวสาร|