ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

­

คำแนะนำเกี่ยวกับเวอร์ชั่นขั้นต่ำของระบบปฏิบัติการที่ควรใช้กับ Mobile Banking Application

ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือกลายเป็นอุปกรณ์ที่สาคัญอย่างมากในชีวิตประจาวัน ไม่ว่าจะใช้ในการทำธุรกรรมโอนเงิน ชำระเงินผ่าน Mobile Mobile Banking Banking Banking Application Application ใช้ในการติดต่อสื่อสารผ่านโปรแกรมสนทนาและเครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมถึงการใช้เพื่อความบันเทิงต่างๆ เป็นต้น [...]

By |25/04/2020|ข่าวสาร|

ระวัง!!! การหลอกลวงที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการลงทะเบียนรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ

หลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการเยียวยา รวมถึงมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆแก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็น การรับเงินชดเชยรายได้ 5,000 บาทต่อเดือน (ระยะเวลา 3เดือน) รับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าและน้าประปา โดยผู้ใช้งานจะต้องลงทะเบียนด้วยข้อมูลส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ หรือทางเว็บไซต์ที่หน่วยงานเตรียมไว้ ซึ่งหลายคนคงลงทะเบียนไปเรียบร้อยและบางคนอาจได้รับเงินแล้ว อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ดังกล่าวอาจเกิดการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆได้ [...]

By |15/04/2020|ข่าวสาร|

7 เม.ย. ธนาคารพาณิชย์-ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ กลับสู่การบริการปกติ

สมาคมธนาคารไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ขอแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 ธนาคารทุกแห่งพร้อมให้บริการเปิดบัญชี และบริการผูกพร้อมเพย์ที่สาขา โดยขอจำกัดจำนวนลูกค้าที่จะเข้ามาเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ในแต่ละวัน และบริหารจัดการในการรองรับที่สาขา [...]

By |05/04/2020|ข่าวสาร|

ธนาคารพาณิชย์-ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ทุกธนาคาร เปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่ 30 มีนาคม 2563

งดบริการเปิดบัญชี-ผูกพร้อมเพย์ที่สาขา วันที่ 30-31 มีนาคม 2563 [...]

By |29/03/2020|ข่าวสาร|

มาตรการเยียวยา 5,000 บาท

ขอคำแนะนำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-273-9020 หรือ 3558

By |28/03/2020|ข่าวสาร|

ธนาคารพาณิชย์ขยายเวลางดเปิดบัญชี-สมัครพร้อมเพย์ที่สาขา จนถึงวันที่ 6 เมษายน 2563 เลี่ยงแพร่ระบาดโรคโควิด-19

สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ ขอแจ้งว่า ด้วยความตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และการดำเนินป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นสอดคล้องกับมาตรการของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ที่ได้ขอความร่วมมือให้งดกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการเดินทางหรือเคลื่อนย้ายประชาชนจำนวนมากมารวมตัวกัน ในการนี้จึงมีมติให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งขยายระยะเวลางดเว้นการให้บริการเปิดบัญชีใหม่ และบริการผูกพร้อมเพย์ที่สาขาออกไป [...]

By |31/03/2020|ข่าวสาร|

สมาคมธนาคารไทยพร้อมช่วยลูกหนี้ที่กระทบจากปัญหาเศรษฐกิจเต็มที่ และให้บริการการเงินต่อเนื่อง

สมาคมธนาคารไทยร่วมกับธนาคารสมาชิก หารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องมาตรการช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจและลูกค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากปัญหาเศรษฐกิจในขณะนี้ รวมทั้งได้มีการวางแผนร่วมกัน เพื่อให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สภาวะต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกว่าธนาคารจะหยุดให้บริการ [...]

By |20/03/2020|ข่าวสาร|