สารจากประธานสมาคม
ธนาคารไทย
“ในระยะเวลากว่า 58 ปีที่ผ่านมา สมาคมธนาคารไทยได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของความร่วมมือระหว่างธนาคารพาณิชย์ไทย เพื่อพัฒนาระบบธนาคารพาณิชย์ให้สามารถส่งมอบการบริการทางการเงินที่สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้กับลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชนอื่นๆ เพื่อช่วยแก้ไขและพัฒนา ระบบเศรษฐกิจของประเทศตลอดมา…”
[อ่านทั้งหมด]
สารจากเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย
“สมาคมธนาคารไทยเป็นหนึ่งในองค์กรหลักที่สำคัญของภาคเอกชนในการผลักดันและพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยได้มีการทำงานร่วมกับองค์กรหลักทางภาคเอกชนอื่นๆ และหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมั่นคง ประชาชนมีความรู้ทางด้านการจัดการทางการเงินและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการกระจายความเจริญต่างๆไปสู่ชนบทตามภาคส่วนต่างๆ ของประเทศในขณะที่มีการผันผวนทางเศรษฐกิจโลกที่มีผลต่อทั้งภาคธุรกิจการค้าการลงทุนและการเงินของประเทศ…”
[อ่านทั้งหมด]
Hot Topic [View All]
  • Untitled-1

พรบ.หลักประกันทางธุรกิจ

กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ คือ กฎหมายที่ออกมาเพื่อรองรับให้ผู้ประกอบการสามารถนําทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่ไม่เป็นที่ยอมรับของสถาบันการเงินในการใช้เป็นหลักประกัน เช่น สินค้าคงคลัง วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น มาเป็นหลักประกันการการกู้ยืมเงินได้[...]

  • พร้อมเพย์1

บริการพร้อมเพย์ (PromptPay)

บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นการให้บริการรับ-โอนเงินระหว่างกันแบบใหม่โดยไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีธนาคารใช้เพียงแค่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เลขประจำตัวประชาชน  “ใคร ๆ ก็โอนเงินมาให้เราได้โดยไม่ต้องถามเลขที่บัญชีธนาคาร”[...]

Recent News [View All]
  • aHR0cDovL3AxLmlzYW5vb2suY29tL21uLzAvdWQvNzgvMzkyMDMzLzcwNjAwMS0wMS5qcGc=

บริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่ “พร้อมเพย์ – PromptPay”

นางทองอุไร ลิ้มปิติ รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและประธานสมาคมธนาคารไทย ร่วมแถลงข่าว บริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่ “พร้อมเพย์ – PromptPay” เพื่อสนับสนุนโครงการระบบการชำระเงินแบบ Any ID ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของรัฐบาล [...]

  • 002show

เปิดตัวเว็บไซด์ National e-Payment

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ได้เป็นประธานเปิดเว็บไซต์ National e-Payment ที่ทางสมาคมธนาคารได้ร่วมจัดทำขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้มีการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.epayment.go.th [...]

  • e-Payment1

National e-Payment ว่องไว มั่นใจ ใช่เลย

National e-Payment ระบบรองรับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับการใช้งานเทคโนโลยีโดยเฉพาะ อินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือที่ขยายวงกว้างขึ้น และมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวม

  • News_Cofit-Meeting

COFIT MEETING

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 สมาคมธนาคารไทยร่วมกับ ASEAN Bankers Association (ABA) และ The Association of Banks in Singapore (ABS) ได้จัดให้มีการประชุม COFIT (Cooperation in Finance, Investment and Trade) เพื่อร่วมกันศึกษา และ พัฒนามาตรฐานสำหรับใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการชำระเงินทางการค้าในรูปแบบ Bank Payment Obligation (BPO) และ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการค้า [...]

CSR Activities [View All]
  • saving-for-changeS700x350

โครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ

สมาคมธนาคารไทยได้รับนโยบายจากกระทรวงการคลังในปี 2556 ให้ดำเนินการส่งเสริมความรู้ทางด้านการเงินและการสร้างวินัยทางการเงินให้กับกลุ่มเยาวชน [...]

  • CSR_thanachart1s770x350

ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย

เพื่อร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยทางด้านภาษาไทยและมารยาทไทยอย่างถูกต้อง ผ่านการจัดการประกวดมารยาทไทยและแข่งขันอ่านฟังเสียงภาษาไทยเป็นประจำทุกปี [...]

  • CSR_thanachart2s770x350

งานกาชาด โดยธนาคารธนชาต

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการสภากาชาดไทย ผ่านการออกสลากกาชาด ธนาคารธนชาต และการร่วมออกร้านงานกาชาดประจำปี ที่สวนอัมพร [...]

  • CSR_thanachart3s770x350

กฐินพระราชทาน

เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และการอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรม ภายใต้ความร่วมมือจากผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และประชาชนทั่วไปในการร่วมถวายปัจจัยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา [...]

Member of Thai Bankers’ Association [View All]