Hot Topic [View All]
  • thai-laos-7-02

สมาคมธนาคารไทย จัดประชุมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างธนาคารพาณิชย์ไทยและ สปป.ลาว ครั้งที่ 7

สมาคมธนาคารไทย ได้จัดประชุมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างธนาคารพาณิชย์ไทยและ สปป.ลาว ครั้งที่ 7 ณ ห้องปัญญาวิจิตร ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น [...]

  • LOGO-TBA-61

สมาคมธนาคารไทยขอชี้แจงกรณีเหตุขัดข้องชั่วคราวโอนเงินต่างธนาคารผ่าน Mobile Banking

สมาคมธนาคารไทยขอชี้แจงกรณีเหตุขัดข้องชั่วคราวของการโอนเงินต่างธนาคารผ่าน Mobile banking ในช่วงเวลาประมาณ 16.45-19.30น. ของวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งทำให้มีลูกค้าที่ทำรายการในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้รับความสะดวกนั้น [...]

  • cyber-drill-2018-1

การสร้างความร่วมมือด้านความปลอดภัยของภาคการธนาคาร

สมาคมธนาคารไทยร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้สร้างความร่วมมือในภาคการธนาคารอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีการสร้างความร่วมมือด้านความปลอดภัยและการรับมือภัยไซเบอร์ที่สำคัญ [...]

  • anti-corruption-61-1

สมาคมธนาคารไทย ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง”

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิก เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง” ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) [..]

กิจกรรมเพื่อสังคม [View All]
  • visit-disable-person-2

การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของคนพิการที่สำนักงานเหล่ากาชาดและกิ่งกาชาด

นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากธนาคารสมาชิก และผู้บริหารมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ได้ร่วมกับคณะของท่านพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด[...]

  • zero-tolerance-1

สมาคมธนาคารไทยร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย และธนาคารสมาชิกร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด“Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อร่วมแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ

  • disable-help-com1

สมาคมธนาคารไทย ชมรม CSR และไมโครซอฟท์ ร่วมส่งเสริมศักยภาพคนพิการภายใต้สภากาชาดไทย

นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน ประธานชมรม CSR สมาคมธนาคารไทยพร้อมธนาคารสมาชิก 5 แห่ง ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และนักศึกษา วปอ. รุ่น 2552 ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนพิการ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 550 เครื่อง และซอฟท์แวร์ 700 ชุด ให้กับสภากาชาดไทย

  • สมาคมธนาคารไทย-10-ล้าน

สมาคมธนาคารไทย มอบเงิน 10 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านนายกรัฐมนตรี

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารสมาชิก มอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท ผ่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในรายการพิเศษ “ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี” เพื่อร่วมช่วยเหลือ ช่วยฟื้นฟู และเยียวยา ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

Member of Thai Bankers’ Association [View All]