สารจากประธานสมาคม
ธนาคารไทย
“ในระยะเวลากว่า 58 ปีที่ผ่านมา สมาคมธนาคารไทยได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของความร่วมมือระหว่างธนาคารพาณิชย์ไทย เพื่อพัฒนาระบบธนาคารพาณิชย์ให้สามารถส่งมอบการบริการทางการเงินที่สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้กับลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชนอื่นๆ เพื่อช่วยแก้ไขและพัฒนา ระบบเศรษฐกิจของประเทศตลอดมา…”
[อ่านทั้งหมด]
สารจากเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย
“สมาคมธนาคารไทยเป็นหนึ่งในองค์กรหลักที่สำคัญของภาคเอกชนในการผลักดันและพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยได้มีการทำงานร่วมกับองค์กรหลักทางภาคเอกชนอื่นๆ และหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมั่นคง ประชาชนมีความรู้ทางด้านการจัดการทางการเงินและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการกระจายความเจริญต่างๆไปสู่ชนบทตามภาคส่วนต่างๆ ของประเทศในขณะที่มีการผันผวนทางเศรษฐกิจโลกที่มีผลต่อทั้งภาคธุรกิจการค้าการลงทุนและการเงินของประเทศ…”
[อ่านทั้งหมด]
Hot Topic [View All]
  • ฟหฟหแ

China Intelligence Networking  ครั้งที่ 1/2559

ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมธนาคารไทย จัดงานเสวนา China Intelligence Networking ครั้งที่ 1/2559 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ตลาดการเงิน การค้าการลงทุนของภาคธุรกิจและธนาคาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญของจีนที่จะมีผลกระทบต่อไทยและแนวทางในการเตรียมตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

  • Untitled-1

Asia-Pacific Infrastructure Partnership

สมาคมธนาคารไทยร่วมกับกระทรวงการคลังและคณะทำงานด้าน Asia-Pacific Infrastructure Partnership (APIP) ภายใต้สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory council – ABAC) ได้จัดการประชุม APIP Dialogue with Thailand on Infrastructure Finance

Recent News [View All]
  • S__3368005

สมาคมฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ รับมือภัยคุกคามไซเบอร์

นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (CERT Readiness) ต่อภาคธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ

  • logo-tba

ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพกระทำการหลอกลวงทางโทรศัพท์มือถือ

ปัจจุบันยังคงมีกลุ่มมิจฉาชีพทำการหลอกลวงประชาชน โดยการโทรศัพท์ไปยังลูกค้า แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารจากฝ่ายสินเชื่อและแจ้งว่าท่านได้รับอนุมัติสินเชื่อหรือบัตรเครดิตจากธนาคาร โดยมีเป้าหมายเพื่อหลอกสอบถามข้อมูลส่วนตัว

  • logo-tba

สมาคมฯ ชี้แจงกรณีเหตุการณ์ตู้ ATM ถูกโจรกรรม โดยใช้ Malware

สมาคมฯ ชี้แจงกรณีเหตุการณ์ตู้ ATM ถูกโจรกรรม โดยใช้ Malware

  • คณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน (กกร.) ต้อนรับคณะสื่อมวลชนนิวซีแลนด์

คณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน (กกร.) ต้อนรับคณะสื่อมวลชนนิวซีแลนด์

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย และในฐานะประธานคณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน (กกร.) ได้ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนนิวซีแลนด์ ที่ขอเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจไทย ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน และการสนับสนุนของภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย [...]

CSR Activities [View All]
  • saving-for-changeS700x350

โครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ

สมาคมธนาคารไทยได้รับนโยบายจากกระทรวงการคลังในปี 2556 ให้ดำเนินการส่งเสริมความรู้ทางด้านการเงินและการสร้างวินัยทางการเงินให้กับกลุ่มเยาวชน [...]

  • CSR_thanachart1s770x350

ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย

เพื่อร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยทางด้านภาษาไทยและมารยาทไทยอย่างถูกต้อง ผ่านการจัดการประกวดมารยาทไทยและแข่งขันอ่านฟังเสียงภาษาไทยเป็นประจำทุกปี [...]

  • CSR_thanachart2s770x350

งานกาชาด โดยธนาคารธนชาต

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการสภากาชาดไทย ผ่านการออกสลากกาชาด ธนาคารธนชาต และการร่วมออกร้านงานกาชาดประจำปี ที่สวนอัมพร [...]

  • CSR_thanachart3s770x350

กฐินพระราชทาน

เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และการอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรม ภายใต้ความร่วมมือจากผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และประชาชนทั่วไปในการร่วมถวายปัจจัยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา [...]

Member of Thai Bankers’ Association [View All]