ด้านที่ 2: การเป็นผู้นำการให้บริการทางการเงินในภูมิภาค CLMV & AEC +

ด้านที่ 2: การเป็นผู้นำการให้บริการทางการเงินในภูมิภาค CLMV & AEC +

ด้านที่ 2: การเป็นผู้นำการให้บริการทางการเงินในภูมิภาค CLMV & AEC + (Regional Championing ) คือ “การเป็นผู้นำการให้บริการทางการเงินในภูมิภาค” ซึ่งหมายถึงการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน และประชาชนสามารถทำกิจกรรมการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ และการชำระเงินของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคได้อย่างไหลลื่น รวดเร็ว ปลอดภัย และในต้นทุนต่ำ เพื่อรองรับธุรกรรมการเงินและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนที่เชื่อมโยงระหว่างกันสูงและมีแนวโน้มคึกคักมากขึ้น ตลอดจนเพื่อรองรับโอกาสใหม่ๆ ของภาคธุรกิจ จากการขยายตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน โดยมีโครงการภายใต้แผนงาน อาทิ