ด้านที่ 2: การเป็นผู้นำการให้บริการทางการเงินในภูมิภาค CLMV & AEC +

ด้านที่ 2: การเป็นผู้นำการให้บริการทางการเงินในภูมิภาค CLMV & AEC +

ด้านที่ 2: การเป็นผู้นำการให้บริการทางการเงินในภูมิภาค CLMV & AEC + (Regional Championing ) คือ “การเป็นผู้นำการให้บริการทางการเงินในภูมิภาค” ซึ่งหมายถึงการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน และประชาชนสามารถทำกิจกรรมการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ และการชำระเงินของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคได้อย่างไหลลื่น รวดเร็ว ปลอดภัย และในต้นทุนต่ำ เพื่อรองรับธุรกรรมการเงินและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนที่เชื่อมโยงระหว่างกันสูงและมีแนวโน้มคึกคักมากขึ้น ตลอดจนเพื่อรองรับโอกาสใหม่ๆ ของภาคธุรกิจ จากการขยายตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน โดยมีโครงการภายใต้แผนงาน อาทิ

27 January 2023

สมาคมธนาคารไทย” สนับสนุนมาตรการสินเชื่อเพื่อการปรับตัว เสริมศักยภาพ SMEs รับธุรกิจโลกยุคใหม่

12 January 2023

สมาคมธนาคารไทยลงนามบันทึกข้อตกลง “แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”

9 January 2023

สมาคมธนาคารไทยร่วมงานแถลงข่าวหัวข้อ “สรุปภาพรวมการจัดงาน APEC 2022 : ประเทศไทยได้อะไรจากการประชุม”

20 December 2022

“มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจรเชียงใหม่” สมาคมธนาคารไทยร่วมกับสถาบันการเงินรัฐ-เอกชน จัดเต็มมาตรการแก้หนี้ พร้อมเสริมสภาพคล่อง

17 December 2022

“สมาคมธนาคารไทย” จัดงาน NDTP ขอบคุณคณะทำงานในโครงการ NDTP Phase 1

7 December 2022

ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร