ด้านที่ 4: การให้ความสำคัญด้านทรัพยากรมนุษย์

ด้านที่ 4: การให้ความสำคัญด้านทรัพยากรมนุษย์

ด้านที่ 4: การให้ความสำคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital) คือ “การให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์” หรือการพัฒนา Pool of talents ที่มีทักษะตอบโจทย์โลกอนาคต สามารถปรับตัวรองรับกระแส disruption ต่างๆ ได้ และลดปัญหา Mismatch ของตลาดแรงงาน ซึ่งประเด็นนี้ไม่ได้เป็นเพียงความท้าทายของภาคธนาคารเท่านั้น แต่ยังถือเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับภาคเศรษฐกิจจริงที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา โดยมีโครงการภายใต้แผนงาน อาทิ