ด้านที่ 4: การให้ความสำคัญด้านทรัพยากรมนุษย์

ด้านที่ 4: การให้ความสำคัญด้านทรัพยากรมนุษย์

ด้านที่ 4: การให้ความสำคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital) คือ “การให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์” หรือการพัฒนา Pool of talents ที่มีทักษะตอบโจทย์โลกอนาคต สามารถปรับตัวรองรับกระแส disruption ต่างๆ ได้ และลดปัญหา Mismatch ของตลาดแรงงาน ซึ่งประเด็นนี้ไม่ได้เป็นเพียงความท้าทายของภาคธนาคารเท่านั้น แต่ยังถือเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับภาคเศรษฐกิจจริงที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา โดยมีโครงการภายใต้แผนงาน อาทิ

17 กรกฎาคม 2024

Cybersecurity Annual Conference 2024

17 กรกฎาคม 2024

Cybersecurity Annual Conference 2024

11 กรกฎาคม 2024

มิจฉาชีพ ชัวร์ 100%

11 กรกฎาคม 2024

สมาคมธนาคารไทยร่วมงานมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

11 กรกฎาคม 2024

ธปท. สั่งนายแบงก์ เร่งแก้หนี้ครัวเรือน-จัดการบัญชีม้า

9 กรกฎาคม 2024

ธนาคารต้องโฆษณาอย่างรับผิดชอบ ส่งเสริมวินัยให้ลูกหนี้