ด้านที่ 4: การให้ความสำคัญด้านทรัพยากรมนุษย์

ด้านที่ 4: การให้ความสำคัญด้านทรัพยากรมนุษย์

ด้านที่ 4: การให้ความสำคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital) คือ “การให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์” หรือการพัฒนา Pool of talents ที่มีทักษะตอบโจทย์โลกอนาคต สามารถปรับตัวรองรับกระแส disruption ต่างๆ ได้ และลดปัญหา Mismatch ของตลาดแรงงาน ซึ่งประเด็นนี้ไม่ได้เป็นเพียงความท้าทายของภาคธนาคารเท่านั้น แต่ยังถือเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับภาคเศรษฐกิจจริงที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา โดยมีโครงการภายใต้แผนงาน อาทิ

27 January 2023

สมาคมธนาคารไทย” สนับสนุนมาตรการสินเชื่อเพื่อการปรับตัว เสริมศักยภาพ SMEs รับธุรกิจโลกยุคใหม่

12 January 2023

สมาคมธนาคารไทยลงนามบันทึกข้อตกลง “แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”

9 January 2023

สมาคมธนาคารไทยร่วมงานแถลงข่าวหัวข้อ “สรุปภาพรวมการจัดงาน APEC 2022 : ประเทศไทยได้อะไรจากการประชุม”

20 December 2022

“มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจรเชียงใหม่” สมาคมธนาคารไทยร่วมกับสถาบันการเงินรัฐ-เอกชน จัดเต็มมาตรการแก้หนี้ พร้อมเสริมสภาพคล่อง

17 December 2022

“สมาคมธนาคารไทย” จัดงาน NDTP ขอบคุณคณะทำงานในโครงการ NDTP Phase 1

7 December 2022

ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร