ด้านที่ 3: การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

ด้านที่ 3: การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

ด้านที่ 3: การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Sustainability) คือ “การสนับสนุนการดูแลสิ่งแวดล้อมและการเติบโตอย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการดำเนินงานของธนาคารเอง และการมีส่วนผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนคำนึงถึงหลักการ ESG หรือการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยเฉพาะมิติด้านสิ่งแวดล้อม โดยธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทยได้เห็นชอบร่วมกันในการดำเนินการตามแนวทางสำคัญ 6 ประการ ดังนี้

โดยมีโครงการภายใต้แผนงาน อาทิ

4 เมษายน 2024

ธนาคารไม่มีนโยบายแนบลิงก์

4 เมษายน 2024

สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจ-การแถลงข่าว กกร. ประจำเดือนเมษายน 2567

1 เมษายน 2024

แบงก์ชาติ เริ่มแก้หนี้เรื้อรัง ดีเดย์ 1 เม.ย. นี้ ปิดจบหนี้ใน 5 ปี

1 เมษายน 2024

NITMX เปิดตัว API Hub รับแบงก์ไทยลุย Open Banking

26 มีนาคม 2024

“สมาคมธนาคารไทย” จัดงานสัมมนาหลักเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) และหลักเกณฑ์การบริหารจัดการการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)

21 มีนาคม 2024

5 วิธีรับมือมิจฉาชีพหลอกติดตั้งแอปฯ ดูดเงิน