ด้านที่ 1: การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ด้านที่ 1: การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ด้านที่ 1: การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Enabling Country Competitiveness ) คือ “การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” ซึ่งหมายถึงการเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะยกระดับขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจให้ภาคธุรกิจในระยะถัดไป สอดคล้องกับภูมิทัศน์ภาคการเงินไทยในระยะข้างหน้าที่กำลังจะถูกพลิกโฉมหน้าเพื่อช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของภาคธุรกิจเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีโครงการภายใต้แผนงาน อาทิ

27 January 2023

สมาคมธนาคารไทย” สนับสนุนมาตรการสินเชื่อเพื่อการปรับตัว เสริมศักยภาพ SMEs รับธุรกิจโลกยุคใหม่

12 January 2023

สมาคมธนาคารไทยลงนามบันทึกข้อตกลง “แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”

9 January 2023

สมาคมธนาคารไทยร่วมงานแถลงข่าวหัวข้อ “สรุปภาพรวมการจัดงาน APEC 2022 : ประเทศไทยได้อะไรจากการประชุม”

20 December 2022

“มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจรเชียงใหม่” สมาคมธนาคารไทยร่วมกับสถาบันการเงินรัฐ-เอกชน จัดเต็มมาตรการแก้หนี้ พร้อมเสริมสภาพคล่อง

17 December 2022

“สมาคมธนาคารไทย” จัดงาน NDTP ขอบคุณคณะทำงานในโครงการ NDTP Phase 1

7 December 2022

ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร