เกี่ยวกับสมาคมฯ

เกี่ยวกับสมาคมฯ

17 September 2022

“คุณรณน แก้วสุทธิ” ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ร่วมบรรยายในงานความร่วมมือทางธุรกิจประเทศลุ่มน้ำโขงกับประเทศเกาหลี

9 September 2022

“เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย” ร่วมเป็น Speaker ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Ready for the ‘Next Normal’

9 September 2022

“สมาคมธนาคารไทย” สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้กระทรวงการคลัง ในโอกาสที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC FMM ครั้งที่ 29

7 September 2022

“เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย” เข้าร่วมประชุมAPEC SOM 3

2 September 2022

“สมาคมธนาคารไทย”ร่วมการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

2 September 2022

“สมาคมธนาคารไทย” ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

29 August 2022

“สมาคมธนาคารไทย” ประกาศเจตนารมณ์ด้าน ESG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

12 August 2022

“สมาคมธนาคารไทย” ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร-จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

11 August 2022

“TBA” ยืนหยัดดูแลลูกค้าทุกกลุ่ม หนุนฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง

10 August 2022

สมาคมธนาคารไทยร่วมพิธีเปิดงาน “BEYOND BORDERS : ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด”

4 August 2022

ABAC แนะแนวทางเร่งการฟื้นตัวและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ

31 July 2022

ดร.จิระวัฒน์ (ผู้แทนสมาคมสมาคมธนาคารไทย) ร่วมเป็นวิทยากรภายในงาน TBCSD Climate Action ครั้งที่ 2

31 July 2022

ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย เข้าร่วมงานแถลงข่าว “APEC CEO Summit 2022”

28 July 2022

“สมาคมธนาคารไทย” ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

20 July 2022

“สมาคมธนาคารไทย” หนุน “กทม.” ขับเคลื่อนสู่เมืองเศรษฐกิจสีเขียว สร้างการเติบโตยั่งยืน

20 July 2022

“สมาคมธนาคารไทย” หนุนยกระดับภาคธุรกิจ จ.นนทบุรี สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

14 July 2022

สมาคมธนาคารไทยเข้ารับมอบโล่ “ประกาศเกียรติคุณ” จากนายกรัฐมนตรี

29 June 2022

“สมาคมธนาคารไทย” วางโรดแมป 3 ปี พัฒนาระบบการเงิน ชู 4 แนวทาง เพิ่มศักยภาพแข่งขันไทย

24 May 2022

สรรพากรจับมือ 11 ธนาคาร นำเทคโนโลยี Blockchain ของ NDID ยกระดับการยืนยันตัวตน และเชื่อมข้อมูลการให้บริการภาษี

13 May 2022

ประเทศไทยเปิดฉากการประชุมของสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค 2022 นำภาคเอกชนยกระดับเศรษฐกิจแห่งเอเชีย – แปซิฟิก

11 March 2022

“แนวทางในการรับมือกับข่าวลวงหรือการบิดเบือนข้อมูล (guideline for dealing with fake news or disinformation)”

28 February 2022

สมาคมธนาคารไทยผนึกกำลัง สตช. ยกระดับกระบวนการสกัดการถ่ายโอนเงินระหว่างบัญชีม้า

28 February 2022

ยื่นภาษีออนไลน์ได้ง่ายขึ้น! โดยการยืนยันตัวตนดิจิทัลผ่าน NDID

2 February 2022

การประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค ครั้งที่ 1/2022