เกี่ยวกับสมาคมฯ

เกี่ยวกับสมาคมฯ

29 มิถุนายน 2022

“สมาคมธนาคารไทย” วางโรดแมป 3 ปี พัฒนาระบบการเงิน ชู 4 แนวทาง เพิ่มศักยภาพแข่งขันไทย

24 พฤษภาคม 2022

สรรพากรจับมือ 11 ธนาคาร นำเทคโนโลยี Blockchain ของ NDID ยกระดับการยืนยันตัวตน และเชื่อมข้อมูลการให้บริการภาษี

13 พฤษภาคม 2022

ประเทศไทยเปิดฉากการประชุมของสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค 2022 นำภาคเอกชนยกระดับเศรษฐกิจแห่งเอเชีย – แปซิฟิก

11 มีนาคม 2022

“แนวทางในการรับมือกับข่าวลวงหรือการบิดเบือนข้อมูล (guideline for dealing with fake news or disinformation)”

28 กุมภาพันธ์ 2022

สมาคมธนาคารไทยผนึกกำลัง สตช. ยกระดับกระบวนการสกัดการถ่ายโอนเงินระหว่างบัญชีม้า

28 กุมภาพันธ์ 2022

ยื่นภาษีออนไลน์ได้ง่ายขึ้น! โดยการยืนยันตัวตนดิจิทัลผ่าน NDID

2 กุมภาพันธ์ 2022

การประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค ครั้งที่ 1/2022