Chip Certification

Chip Certification

Chip Certification

การทดสอบ ตามมาตรฐาน TBCC (Thai Bank Chip Card) ซึ่งทางสมาคมฯ ได้กำหนดไว้ ที่ศูนย์ทดสอบตามมาตรฐาน ที่สมาคมฯ กำหนด โดยจะแยกประเภทของการทดสอบ ไว้ดังนี้

รายชื่อ Chip ที่ได้ Certification และ LOA แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

LOA NoChip Vender nameProduct nameChip nameInterfaceTBCC SupportReport RefValid fromValid thru
PSO-C20-00128Thales D I S (Thailand) Ltd.FXR5CentaurusContactTBCC Single [TBCC]CDCT206JM1TP26 Oct. 202015 Oct. 2023
PSO-C20-00133IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., LtdSolvo Evolution 30SCB280UContactTBCC Multi-App
[TBCC+UPI]
CTMA204ZY1TP
CP5249
24 Nov. 202010 Sep. 2023
PSO-C20-00135IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., LtdSolvo Evolution 30SCB280UContactTBCC Multi-App
[TBCC+VISA]
CTMA205021TP
LBIDEM03859
24 Nov. 202010 Sep. 2023
PSO-C21-00160.1UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G29S3D350A5Contact & ContactlessTBCC Multi-App
[TBCC+VISA]
CTMA210QJ1TP
LBUBIV04236
09 Mar. 202105 Mar. 2024
PSO-C21-00161Giesecke+Devrient (China) Technologies Co.,Ltd.StarChinaV3-6170P60D042Contact & ContactlessTBCC Multi-App
[TBCC+UPI]
CTMA210PJ1TP09 Mar. 202124 Feb. 2024
PSO-C21-00162Thales D I S (Thailand) Ltd.Contactless R11Pegasus_CB_05Contact & ContactlessTBCC Multi-App
[TBCC+VISA]
CTMA210JA1TP,
LBTHAL04231
18 Mar. 202117 Mar. 2024
PSO-C21-00163Thales D I S (Thailand) Ltd.Contactless R11Pegasus_CB_05Contact & ContactlessTBCC Multi-App
[TBCC+MC]
CTMA210JD1TP
CLOA-THAL200703-210222(b)
18 Mar. 202117 Mar. 2024
PSO-C21-00166Thales D I S (Thailand) Ltd.Contactless R11Pegasus_CB_05Contact & ContactlessTBCC Multi-App
[TBCC+UPI]
CTMA210JE1TP25 Mar. 202117 Mar. 2024
PSO-C21-00167IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd.Solvo Fly 30 Contact & ContactlessTBCC Multi-App
[TBCC+MC]
CTMA210SM1TP
CLOA-IDEM190703-200615(b)
30 Mar. 202125 Mar. 2024
PSO-C21-00168IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd.Solvo Fly 30 Contact & ContactlessTBCC Multi-App
[TBCC+UPI]
CTMA210SN1TP30 Mar. 202125 Mar. 2024
PSO-C21-00169IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd.Solvo Fly 30 Contact & ContactlessTBCC Multi-App
[TBCC+VISA]
CTMA210SK1TP
LBIDEM04350
30 Mar. 202125 Mar. 2024
PSO-C21-00170IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd.Solvo Fly 30 Contact & ContactlessTBCC Multi-App
[TBCC+VISA]
CTMA210SK1TP
LBIDEM03820C
30 Mar. 202125 Mar. 2024
PSO-C21-00172Hengbao Co., Ltd.UranusMVP-Multi V2.8N7121Contact & Contactless2TBCC Single-AppCDCT211L11TP19 Apr. 202117 Sep. 2023
PSO-C21-00173Hengbao Co., Ltd.UranusMVP-Multi V2.8N7121ContactlessTBCC Single-AppCDCT211L31TP19 Apr. 202125 Sep. 2023
PSO-C21-00174Hengbao Co., Ltd.UranusMVP-Multi V2.8N7121ContactlessTBCC Single-AppCDCT211L21TP19 Apr. 202125 Sep. 2023
PSO-C21-00175Thales D I S (Thailand) Ltd.FXR5CentaurusContactTBCC Multi-App
[TBCC+UPI]
CTMA211991TP19 Apr. 202113 Apr. 2024
PSO-C21-00177IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd.UICS Fly V4.0.1 Contact & ContactlessTBCC Multi-App
[TBCC+UPI]
CTMA211LF1TP19 May. 202113 May. 2024
PSO-C21-00178IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd.UICS Fly V4.0.1 Contact & ContactlessTBCC Multi-App
[TBCC+VISA]
CTMA211LP1TP
LBOBER02948B
19 May. 202113 May. 2024
PSO-C21-00179IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd.UICS Fly V4.0.1 Contact & ContactlessTBCC Multi-App
[TBCC+VISA]
CTMA211LP1TP
LBOBER02952
19 May. 202113 May. 2024
PSO-C21-00180Hengbao Co., Ltd.UranusMVP-Multi V2.8N7121 B1Contact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+VISA]CTMA211N61TP
LBNXPS03502
19 May. 202114 May. 2024
PSO-C21-00182Hengbao Co., Ltd.UranusMVP-Multi V2.8N7121 B1Contact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+UPI]CTMA211N41TP19 May. 202114 May. 2024
PSO-C21-00187UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G28IFX-UCI_12h(SLC32PDL348)Contact & Contactless2TBCC Single-App-AppCDCT2143L1TP11 Aug. 202109 Jun. 2024
PSO-C21-00189UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G28IFX-UCI_12h(SLC32PDL348)Contact & Contactless2TBCC Multi-App[TBCC+VISA]CTMA214H61TP27 Sep. 202122 Sep. 2024
PSO-C21-00190UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G28IFX-UCI_12h(SLC32PDL348)Contact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+MC]CTMA214H71TP22 Nov. 202222 Sep. 2024
PSO-C21-00191Beijing Watchdata Co., Ltd.TimeCOS ePay_T V2.0IFX_ECI_4Ah(0x0X) T11Contact & Contactless2TBCC Single-AppCDCT215N01TP01 Nov. 202129 Oct. 2024
PSO-C21-00192Beijing Watchdata Co., Ltd.TimeCOS ePay_TV V2.9.2IFX_ECI_4Ah(0x0C)Contact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+VISA]CTMA215N51TP03 Nov. 202124 Nov. 2024
PSO-C21-00193Hengbao Co., Ltd.UranusMVP-Multi V2.8N7121 B1Contact & ContactlessTBCC Multi-App [TBCC+MC]CTMA211N91TP
CLOA-HENG190501-190520(b
04 Nov. 202114 May. 2024
PSO-C21-00194Beijing Watchdata Co., Ltd.TimeCOS ePay_TV V1.2.3IFX_ECI_4Ah(0x0C)Contact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+MC]CTMA215N41TP23 Nov. 202102 Nov. 2024
PSO-C22-00195XH Smart Tech (China) Co.,Ltd.XH Mirach Gramma4.0THD89Contact & ContactlessTBCC Single-AppCDCT2166J1TP,
CDDR212I91TP
17 Jan. 202213 Jan. 2025
PSO-C22-00196XH Smart Tech (China) Co.,Ltd.XH Mirach Gramma4.0THD89ContactlessTBCC Single-AppCDCT2166K1TP,
CQPR212IB1TP
17 Jan. 202213 Jan. 2025
PSO-C22-00197XH Smart Tech (China) Co.,Ltd.XH Mirach Gramma4.0THD89ContactlessTBCC Single-AppCDCT2166L1TP,
CQPS212ID1TP
17 Jan. 202213 Jan. 2025
PSO-C22-00198XH Smart Tech (China) Co.,Ltd.XH Mirach Gramma4.0THD89Contact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+UPI]CTMA2166P1TP17 Jan. 202213 Jan. 2025
PSO-C22-00199XH Smart Tech (China) Co.,Ltd.XH Mirach Gramma4.0THD89Contact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+MC]CTMA2166N1TP17 Jan. 202213 Jan. 2025
PSO-C22-00200XH Smart Tech (China) Co.,Ltd.XH Mirach Gramma4.0THD89Contact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+VISA]CTMA2166M1TP17 Jan. 202213 Jan. 2025
PSO-C22-00201UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G31 V1.1ST31P450Contact & ContactlessTBCC Single-AppCDCT220RB1TP04 Mar. 202203 Mar. 2025
PSO-C22-00202UBIVELOX Inc.UBJ31-G33S3D384CContactlessTBCC Single-AppCDCT220XW1TP11 Mar. 202210 Mar. 2025
PSO-C22-00203UBIVELOX Inc.UBJ31-G33S3D384CContact & ContactlessTBCC Single-AppCDCT220XV1TP11 Mar. 202210 Mar. 2025
PSO-C22-00204UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G31 V1.0ST31P450Contact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+UPI]CTMA220S41TP16 Mar. 202215 Mar. 2025
PSO-C22-00204.1UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G31 V1.1ST31P450Contact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+UPI]CTMA222UI1TP13 Jun. 202215 Mar. 2025
PSO-C22-00205UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G31 V1.0ST31P450Contact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+MC]CTMA220RS1TP16 Mar. 202215 Mar. 2025
PSO-C22-00205.1UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G31 V1.1ST31P450Contact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+MC]CTMA222UJ1TP13 Jun. 202215 Mar. 2025
PSO-C22-00206UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G31 V1.0ST31P450Contact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+VISA]CTMA220S31TP16 Mar. 202215 Mar. 2025
PSO-C22-00206.1UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G31 V1.1ST31P450Contact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+VISA]CTMA222UK1TP13 Jun. 202215 Mar. 2025
PSO-C22-00207UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G33 V1.0S3D384CContact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+UPI]CTMA2217L1TP31 Mar. 202231 Mar. 2025
PSO-C22-00208UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G33 V1.0S3D384CContact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+VISA]CTMA2217J1TP31 Mar. 202231 Mar. 2025
PSO-C22-00209UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G33 V1.0S3D384CContact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+MC]CTMA2217K1TP31 Mar. 202231 Mar. 2025
PSO-C22-00210Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd.Jhestia/DP/D43THD89Contact & ContactlessTBCC Single-AppCDCT2221I1TP26 May. 202225 May. 2024
PSO-C22-00211Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd.Jhestia/DP/D43THD89ContactlessTBCC Single-AppCDCT2221J1TP26 May. 202225 May. 2024
PSO-C22-00212Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd.Jhestia/DP/D43THD89ContactlessTBCC Single-AppCDCT2221K1TP26 May. 202225 May. 2024
PSO-C22-00213UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G31 V1.1ST31P450Contact & ContactlessTBCC Single-AppCDCT222UH1TP08 Jul. 202204 Mar. 2025
PSO-C22-00214UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G33 V1.0S3D384CContact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+VISA]CTMA222U51TP15 Jul. 202215 Jul. 2025
SO-C22-00215Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd.Jhestia/DP/D43THD89Contact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+UPI]CTMA223211TP18 Jul. 202218 Jul. 2025
PSO-C22-00216Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd.Jhestia/DP/D43THD89Contact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+MC]CTMA223771TP19 Jul. 202219 Jul. 2025
PSO-C22-00217Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd.Jhestia/DP/D43THD89Contact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+VISA]CTMA223781TP19 Jul. 202219 Jul. 2025
PSO-C22-00218UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G29S3D350AContactlessTBCC Single-AppCDCT223V01TP31 Aug. 202219 Jul. 2025
PSO-C22-00219UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G29S3D350AContact & ContactlessTBCC Single-AppCDCT223U41TP31 Aug. 202219 Jul. 2025
PSO-C22-00220Eastcompeace Technology Co.,Ltd.JCESIID V1.0SLC36PDL352Contact & ContactlessTBCC Multi-App [TBCC+VISA]CTMA223XV1TP30 Aug. 202230 Aug. 2025
PSO-C22-00221Eastcompeace Technology Co.,Ltd.JCESIID V1.0SLC36PDL352Contact & ContactlessTBCC Multi-App [TBCC+MC]CTMA223XP1TP30 Aug. 202230 Aug. 2025
PSO-C22-00222Eastcompeace Technology Co.,Ltd.JCESIID V1.0SLC36PDL352Contact & ContactlessTBCC Multi-App [TBCC+UPI]CTMA223XQ1TP30 Aug. 202230 Aug. 2025
PSO-C22-00223UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G29S3D350AContact & ContactlessTBCC Multi-App [TBCC+VISA]CTMA223UD1TP5 Sep. 20225 Sep. 2025
PSO-C22-00224UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G29S3D350AContact & ContactlessTBCC Multi-App [TBCC+MC]CTMA223UB1TP5 Sep. 20225 Sep. 2025
PSO-C22-00225UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G29S3D350AContact & ContactlessTBCC Multi-App [TBCC+UPI]CTMA223UC1TP5 Sep. 20225 Sep. 2025
PSO-C22-00226UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G31ST31P450Contact & ContactlessTBCC Multi-App [TBCC+UPI(UICS2021)]CTMA2301Q1TP8 Feb. 202317 Jan. 2026
PSO-C23-00227Hengbao Co., LtdUranusPay NJCD V2.0N7121 B1Contact & ContactlessTBCC (UICS2021)CDCT231SI1TP26 Apr. 202312 Apr. 2026
PSO-C23-00228Hengbao Co., LtdUranusPay NJCD V2.0N7121 B1ContactlessTBCC (UICS2021)CDCT231SJ1TP4 May. 202313 Apr. 2026
PSO-C23-00229Hengbao Co., LtdUranusPay NJCD V2.0N7121 B1ContactlessTBCC (UICS2021)CDCT231SK1TP4 May. 202313 Apr. 2026
PSO-C23-00230Hengbao Co., LtdUranusPay NJCD V2.0N7121 B1Contact & ContactlessTBCC Multi-App [TBCC+UPI]CTMA231TI1TP9 May. 20236 May. 2026
PSO-C23-00231Hengbao Co., LtdUranusPay NJCD V2.0N7121 B1Contact & ContactlessTBCC Multi-App [TBCC+VISA]CTMA231TJ1TP9 May. 20236 May. 2026
PSO-C23-00232Hengbao Co., LtdUranusPay NJCD V2.0N7121 B1Contact & ContactlessTBCC Multi-App [TBCC+M/Chip Advance]CTMA231TL1TP9 May. 20236 May. 2026
PSO-C23-00233IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., LtdUICS Solvo Fly 40SLC36PDL352ContactlessTBCC Single App (UICS2021)CDCT2310Z1TP12 May. 202328 Feb. 2026
PSO-C23-00234IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., LtdUICS Solvo Fly 40SLC36PDL352Contact & ContactlessTBCC Single App (UICS2021)CDCT231101TP12 May. 202328 Feb. 2026
PSO-C23-00235IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., LtdUICS Solvo Fly 40SLC36PDL352ContactlessTBCC Single App (UICS2021)CDCT231111TP12 May. 202328 Feb. 2026
PSO-C23-00236IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., LtdUICS Solvo Fly 40SLC36PDL352Contact & ContactlessTBCC Multi-App (TBCC+M/Chip Advance)CTMA231Q21TP12 May. 202327 Apr. 2026
PSO-C23-00237IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., LtdUICS Solvo Fly 40SLC36PDL352Contact & ContactlessTBCC Multi-App (TBCC+UICS)CTMA231Q51TP12 May. 202327 Apr. 2026
PSO-C23-00238IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., LtdUICS Solvo Fly 40SLC36PDL352Contact & ContactlessTBCC Multi-App (TBCC+VISA)CTMA231QM1TP12 May. 202327 Apr. 2026
PSO-C23-00239IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., LtdUICS Solvo Fly 40SLC36PDL352Contact & ContactlessTBCC Multi-App (TBCC+VISA)CTMA231QN1TP12 May. 202327 Apr. 2026
PSO-C23-0240Giesecke+Devrient (China) Technologies Co.,LtdStarChina V3-6910THD89Contact & Contactless2TBCC Single-App [TBCC].CDCT231WB1TP22 May. 202320 Aug. 2024
PSO-C23-0241Giesecke+Devrient (China) Technologies Co.,LtdStarChina V3-6910STHD89ContactlessTBCC Single-App [TBCC].CDCT231WC1TP22 May. 202320 Aug. 2024
PSO-C23-0242Giesecke+Devrient (China) Technologies Co.,LtdStarChina V3-6910THD89ContactlessTBCC Single-App [TBCC].CDCT231WE1TP22 May. 202320 Aug. 2024
PSO-C23-0243Giesecke+Devrient (China) Technologies Co.,LtdStarChina V3-6910STHD89Contact+ContactlessTBCC + VISACTMA232X31TP21 Jul.202318 Jul.2026
PSO-C23-0244Giesecke+Devrient (China) Technologies Co.,LtdStarChina V3-6910THD89ContactlessTBCC+UICSCTMA235NN1TP08 Nov. 202308 Nov. 2026
PSO-C23-0245UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G31 V1.1ST31P450ContactlessTBCC Single-AppCDCT236F11TP13 Dec. 202329 Dec. 2025
PSO-C23-0246UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G31 V1.1ST31P450Contact & Contactless2TBCC Single-AppCDCT2301S1TP13 Dec. 202329 Dec. 2025
PSO-C23-0247UBIVELOX Inc.SUcard UBJ31-G31 V1.1ST31P450Contact+ContactlessTBCC + VISACTMA232X31TP21 Jul.202318 Jul.2026
PSO-C23-0248UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G31 V1.1ST31P450ContactlessTBCC+UICSCTMA235NN1TP08 Nov. 202308 Nov. 2026
PSO-C23-0249Thales DIS (Thailand) Co, Ltd.Contactless R11Pegasus CB 05ContactlessTBCC Single AppCDCT235S21TP11 Jan. 202422 Dec. 2026
PSO-C23-0250Thales DIS (Thailand) Co, Ltd.Contactless R11Pegasus CB 05Contact and Contactless²TBCC Single AppCDCT235S11TP11 Jan. 202422 Dec. 2026
PSO-C23-0251Thales DIS (Thailand) Co, Ltd.Contactless R11Pegasus CB 05Contact+ContactlessTTBCC + M/Chip AdvanceCTMA236PJ1TP11 Jan. 202402 Jan. 2027
PSO-C23-0252Thales DIS (Thailand) Co, Ltd.Contactless R11Pegasus CB 05Contact+ContactlessTBCC + VISACTMA235NN1TP11 Jan. 202417 Jan. 2027

Chip Certification

การทดสอบ ตามมาตรฐาน TBCC (Thai Bank Chip Card) ซึ่งทางสมาคมฯ ได้กำหนดไว้ ที่ศูนย์ทดสอบตามมาตรฐาน ที่สมาคมฯ กำหนด โดยจะแยกประเภทของการทดสอบ ไว้ดังนี้

รายชื่อ Chip ที่ได้ Certification และ LOA แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

LOA NoChip Vender nameProduct nameChip nameInterfaceTBCC SupportReport RefValid fromValid thru
PSO-C20-00128Thales D I S (Thailand) Ltd.FXR5CentaurusContactTBCC Single [TBCC]CDCT206JM1TP26 Oct. 202015 Oct. 2023
PSO-C20-00133IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., LtdSolvo Evolution 30SCB280UContactTBCC Multi-App
[TBCC+UPI]
CTMA204ZY1TP
CP5249
24 Nov. 202010 Sep. 2023
PSO-C20-00135IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., LtdSolvo Evolution 30SCB280UContactTBCC Multi-App
[TBCC+VISA]
CTMA205021TP
LBIDEM03859
24 Nov. 202010 Sep. 2023
PSO-C21-00160.1UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G29S3D350A5Contact & ContactlessTBCC Multi-App
[TBCC+VISA]
CTMA210QJ1TP
LBUBIV04236
09 Mar. 202105 Mar. 2024
PSO-C21-00161Giesecke+Devrient (China) Technologies Co.,Ltd.StarChinaV3-6170P60D042Contact & ContactlessTBCC Multi-App
[TBCC+UPI]
CTMA210PJ1TP09 Mar. 202124 Feb. 2024
PSO-C21-00162Thales D I S (Thailand) Ltd.Contactless R11Pegasus_CB_05Contact & ContactlessTBCC Multi-App
[TBCC+VISA]
CTMA210JA1TP,
LBTHAL04231
18 Mar. 202117 Mar. 2024
PSO-C21-00163Thales D I S (Thailand) Ltd.Contactless R11Pegasus_CB_05Contact & ContactlessTBCC Multi-App
[TBCC+MC]
CTMA210JD1TP
CLOA-THAL200703-210222(b)
18 Mar. 202117 Mar. 2024
PSO-C21-00166Thales D I S (Thailand) Ltd.Contactless R11Pegasus_CB_05Contact & ContactlessTBCC Multi-App
[TBCC+UPI]
CTMA210JE1TP25 Mar. 202117 Mar. 2024
PSO-C21-00167IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd.Solvo Fly 30 Contact & ContactlessTBCC Multi-App
[TBCC+MC]
CTMA210SM1TP
CLOA-IDEM190703-200615(b)
30 Mar. 202125 Mar. 2024
PSO-C21-00168IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd.Solvo Fly 30 Contact & ContactlessTBCC Multi-App
[TBCC+UPI]
CTMA210SN1TP30 Mar. 202125 Mar. 2024
PSO-C21-00169IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd.Solvo Fly 30 Contact & ContactlessTBCC Multi-App
[TBCC+VISA]
CTMA210SK1TP
LBIDEM04350
30 Mar. 202125 Mar. 2024
PSO-C21-00170IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd.Solvo Fly 30 Contact & ContactlessTBCC Multi-App
[TBCC+VISA]
CTMA210SK1TP
LBIDEM03820C
30 Mar. 202125 Mar. 2024
PSO-C21-00172Hengbao Co., Ltd.UranusMVP-Multi V2.8N7121Contact & Contactless2TBCC Single-AppCDCT211L11TP19 Apr. 202117 Sep. 2023
PSO-C21-00173Hengbao Co., Ltd.UranusMVP-Multi V2.8N7121ContactlessTBCC Single-AppCDCT211L31TP19 Apr. 202125 Sep. 2023
PSO-C21-00174Hengbao Co., Ltd.UranusMVP-Multi V2.8N7121ContactlessTBCC Single-AppCDCT211L21TP19 Apr. 202125 Sep. 2023
PSO-C21-00175Thales D I S (Thailand) Ltd.FXR5CentaurusContactTBCC Multi-App
[TBCC+UPI]
CTMA211991TP19 Apr. 202113 Apr. 2024
PSO-C21-00177IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd.UICS Fly V4.0.1 Contact & ContactlessTBCC Multi-App
[TBCC+UPI]
CTMA211LF1TP19 May. 202113 May. 2024
PSO-C21-00178IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd.UICS Fly V4.0.1 Contact & ContactlessTBCC Multi-App
[TBCC+VISA]
CTMA211LP1TP
LBOBER02948B
19 May. 202113 May. 2024
PSO-C21-00179IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd.UICS Fly V4.0.1 Contact & ContactlessTBCC Multi-App
[TBCC+VISA]
CTMA211LP1TP
LBOBER02952
19 May. 202113 May. 2024
PSO-C21-00180Hengbao Co., Ltd.UranusMVP-Multi V2.8N7121 B1Contact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+VISA]CTMA211N61TP
LBNXPS03502
19 May. 202114 May. 2024
PSO-C21-00182Hengbao Co., Ltd.UranusMVP-Multi V2.8N7121 B1Contact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+UPI]CTMA211N41TP19 May. 202114 May. 2024
PSO-C21-00187UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G28IFX-UCI_12h(SLC32PDL348)Contact & Contactless2TBCC Single-App-AppCDCT2143L1TP11 Aug. 202109 Jun. 2024
PSO-C21-00189UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G28IFX-UCI_12h(SLC32PDL348)Contact & Contactless2TBCC Multi-App[TBCC+VISA]CTMA214H61TP27 Sep. 202122 Sep. 2024
PSO-C21-00190UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G28IFX-UCI_12h(SLC32PDL348)Contact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+MC]CTMA214H71TP22 Nov. 202222 Sep. 2024
PSO-C21-00191Beijing Watchdata Co., Ltd.TimeCOS ePay_T V2.0IFX_ECI_4Ah(0x0X) T11Contact & Contactless2TBCC Single-AppCDCT215N01TP01 Nov. 202129 Oct. 2024
PSO-C21-00192Beijing Watchdata Co., Ltd.TimeCOS ePay_TV V2.9.2IFX_ECI_4Ah(0x0C)Contact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+VISA]CTMA215N51TP03 Nov. 202124 Nov. 2024
PSO-C21-00193Hengbao Co., Ltd.UranusMVP-Multi V2.8N7121 B1Contact & ContactlessTBCC Multi-App [TBCC+MC]CTMA211N91TP
CLOA-HENG190501-190520(b
04 Nov. 202114 May. 2024
PSO-C21-00194Beijing Watchdata Co., Ltd.TimeCOS ePay_TV V1.2.3IFX_ECI_4Ah(0x0C)Contact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+MC]CTMA215N41TP23 Nov. 202102 Nov. 2024
PSO-C22-00195XH Smart Tech (China) Co.,Ltd.XH Mirach Gramma4.0THD89Contact & ContactlessTBCC Single-AppCDCT2166J1TP,
CDDR212I91TP
17 Jan. 202213 Jan. 2025
PSO-C22-00196XH Smart Tech (China) Co.,Ltd.XH Mirach Gramma4.0THD89ContactlessTBCC Single-AppCDCT2166K1TP,
CQPR212IB1TP
17 Jan. 202213 Jan. 2025
PSO-C22-00197XH Smart Tech (China) Co.,Ltd.XH Mirach Gramma4.0THD89ContactlessTBCC Single-AppCDCT2166L1TP,
CQPS212ID1TP
17 Jan. 202213 Jan. 2025
PSO-C22-00198XH Smart Tech (China) Co.,Ltd.XH Mirach Gramma4.0THD89Contact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+UPI]CTMA2166P1TP17 Jan. 202213 Jan. 2025
PSO-C22-00199XH Smart Tech (China) Co.,Ltd.XH Mirach Gramma4.0THD89Contact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+MC]CTMA2166N1TP17 Jan. 202213 Jan. 2025
PSO-C22-00200XH Smart Tech (China) Co.,Ltd.XH Mirach Gramma4.0THD89Contact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+VISA]CTMA2166M1TP17 Jan. 202213 Jan. 2025
PSO-C22-00201UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G31 V1.1ST31P450Contact & ContactlessTBCC Single-AppCDCT220RB1TP04 Mar. 202203 Mar. 2025
PSO-C22-00202UBIVELOX Inc.UBJ31-G33S3D384CContactlessTBCC Single-AppCDCT220XW1TP11 Mar. 202210 Mar. 2025
PSO-C22-00203UBIVELOX Inc.UBJ31-G33S3D384CContact & ContactlessTBCC Single-AppCDCT220XV1TP11 Mar. 202210 Mar. 2025
PSO-C22-00204UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G31 V1.0ST31P450Contact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+UPI]CTMA220S41TP16 Mar. 202215 Mar. 2025
PSO-C22-00204.1UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G31 V1.1ST31P450Contact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+UPI]CTMA222UI1TP13 Jun. 202215 Mar. 2025
PSO-C22-00205UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G31 V1.0ST31P450Contact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+MC]CTMA220RS1TP16 Mar. 202215 Mar. 2025
PSO-C22-00205.1UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G31 V1.1ST31P450Contact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+MC]CTMA222UJ1TP13 Jun. 202215 Mar. 2025
PSO-C22-00206UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G31 V1.0ST31P450Contact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+VISA]CTMA220S31TP16 Mar. 202215 Mar. 2025
PSO-C22-00206.1UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G31 V1.1ST31P450Contact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+VISA]CTMA222UK1TP13 Jun. 202215 Mar. 2025
PSO-C22-00207UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G33 V1.0S3D384CContact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+UPI]CTMA2217L1TP31 Mar. 202231 Mar. 2025
PSO-C22-00208UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G33 V1.0S3D384CContact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+VISA]CTMA2217J1TP31 Mar. 202231 Mar. 2025
PSO-C22-00209UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G33 V1.0S3D384CContact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+MC]CTMA2217K1TP31 Mar. 202231 Mar. 2025
PSO-C22-00210Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd.Jhestia/DP/D43THD89Contact & ContactlessTBCC Single-AppCDCT2221I1TP26 May. 202225 May. 2024
PSO-C22-00211Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd.Jhestia/DP/D43THD89ContactlessTBCC Single-AppCDCT2221J1TP26 May. 202225 May. 2024
PSO-C22-00212Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd.Jhestia/DP/D43THD89ContactlessTBCC Single-AppCDCT2221K1TP26 May. 202225 May. 2024
PSO-C22-00213UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G31 V1.1ST31P450Contact & ContactlessTBCC Single-AppCDCT222UH1TP08 Jul. 202204 Mar. 2025
PSO-C22-00214UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G33 V1.0S3D384CContact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+VISA]CTMA222U51TP15 Jul. 202215 Jul. 2025
SO-C22-00215Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd.Jhestia/DP/D43THD89Contact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+UPI]CTMA223211TP18 Jul. 202218 Jul. 2025
PSO-C22-00216Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd.Jhestia/DP/D43THD89Contact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+MC]CTMA223771TP19 Jul. 202219 Jul. 2025
PSO-C22-00217Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd.Jhestia/DP/D43THD89Contact & ContactlessTBCC Multi-App[TBCC+VISA]CTMA223781TP19 Jul. 202219 Jul. 2025
PSO-C22-00218UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G29S3D350AContactlessTBCC Single-AppCDCT223V01TP31 Aug. 202219 Jul. 2025
PSO-C22-00219UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G29S3D350AContact & ContactlessTBCC Single-AppCDCT223U41TP31 Aug. 202219 Jul. 2025
PSO-C22-00220Eastcompeace Technology Co.,Ltd.JCESIID V1.0SLC36PDL352Contact & ContactlessTBCC Multi-App [TBCC+VISA]CTMA223XV1TP30 Aug. 202230 Aug. 2025
PSO-C22-00221Eastcompeace Technology Co.,Ltd.JCESIID V1.0SLC36PDL352Contact & ContactlessTBCC Multi-App [TBCC+MC]CTMA223XP1TP30 Aug. 202230 Aug. 2025
PSO-C22-00222Eastcompeace Technology Co.,Ltd.JCESIID V1.0SLC36PDL352Contact & ContactlessTBCC Multi-App [TBCC+UPI]CTMA223XQ1TP30 Aug. 202230 Aug. 2025
PSO-C22-00223UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G29S3D350AContact & ContactlessTBCC Multi-App [TBCC+VISA]CTMA223UD1TP5 Sep. 20225 Sep. 2025
PSO-C22-00224UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G29S3D350AContact & ContactlessTBCC Multi-App [TBCC+MC]CTMA223UB1TP5 Sep. 20225 Sep. 2025
PSO-C22-00225UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G29S3D350AContact & ContactlessTBCC Multi-App [TBCC+UPI]CTMA223UC1TP5 Sep. 20225 Sep. 2025
PSO-C22-00226UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G31ST31P450Contact & ContactlessTBCC Multi-App [TBCC+UPI(UICS2021)]CTMA2301Q1TP8 Feb. 202317 Jan. 2026
PSO-C23-00227Hengbao Co., LtdUranusPay NJCD V2.0N7121 B1Contact & ContactlessTBCC (UICS2021)CDCT231SI1TP26 Apr. 202312 Apr. 2026
PSO-C23-00228Hengbao Co., LtdUranusPay NJCD V2.0N7121 B1ContactlessTBCC (UICS2021)CDCT231SJ1TP4 May. 202313 Apr. 2026
PSO-C23-00229Hengbao Co., LtdUranusPay NJCD V2.0N7121 B1ContactlessTBCC (UICS2021)CDCT231SK1TP4 May. 202313 Apr. 2026
PSO-C23-00230Hengbao Co., LtdUranusPay NJCD V2.0N7121 B1Contact & ContactlessTBCC Multi-App [TBCC+UPI]CTMA231TI1TP9 May. 20236 May. 2026
PSO-C23-00231Hengbao Co., LtdUranusPay NJCD V2.0N7121 B1Contact & ContactlessTBCC Multi-App [TBCC+VISA]CTMA231TJ1TP9 May. 20236 May. 2026
PSO-C23-00232Hengbao Co., LtdUranusPay NJCD V2.0N7121 B1Contact & ContactlessTBCC Multi-App [TBCC+M/Chip Advance]CTMA231TL1TP9 May. 20236 May. 2026
PSO-C23-00233IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., LtdUICS Solvo Fly 40SLC36PDL352ContactlessTBCC Single App (UICS2021)CDCT2310Z1TP12 May. 202328 Feb. 2026
PSO-C23-00234IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., LtdUICS Solvo Fly 40SLC36PDL352Contact & ContactlessTBCC Single App (UICS2021)CDCT231101TP12 May. 202328 Feb. 2026
PSO-C23-00235IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., LtdUICS Solvo Fly 40SLC36PDL352ContactlessTBCC Single App (UICS2021)CDCT231111TP12 May. 202328 Feb. 2026
PSO-C23-00236IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., LtdUICS Solvo Fly 40SLC36PDL352Contact & ContactlessTBCC Multi-App (TBCC+M/Chip Advance)CTMA231Q21TP12 May. 202327 Apr. 2026
PSO-C23-00237IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., LtdUICS Solvo Fly 40SLC36PDL352Contact & ContactlessTBCC Multi-App (TBCC+UICS)CTMA231Q51TP12 May. 202327 Apr. 2026
PSO-C23-00238IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., LtdUICS Solvo Fly 40SLC36PDL352Contact & ContactlessTBCC Multi-App (TBCC+VISA)CTMA231QM1TP12 May. 202327 Apr. 2026
PSO-C23-00239IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., LtdUICS Solvo Fly 40SLC36PDL352Contact & ContactlessTBCC Multi-App (TBCC+VISA)CTMA231QN1TP12 May. 202327 Apr. 2026
PSO-C23-0240Giesecke+Devrient (China) Technologies Co.,LtdStarChina V3-6910THD89Contact & Contactless2TBCC Single-App [TBCC].CDCT231WB1TP22 May. 202320 Aug. 2024
PSO-C23-0241Giesecke+Devrient (China) Technologies Co.,LtdStarChina V3-6910STHD89ContactlessTBCC Single-App [TBCC].CDCT231WC1TP22 May. 202320 Aug. 2024
PSO-C23-0242Giesecke+Devrient (China) Technologies Co.,LtdStarChina V3-6910THD89ContactlessTBCC Single-App [TBCC].CDCT231WE1TP22 May. 202320 Aug. 2024
PSO-C23-0243Giesecke+Devrient (China) Technologies Co.,LtdStarChina V3-6910STHD89Contact+ContactlessTBCC + VISACTMA232X31TP21 Jul.202318 Jul.2026
PSO-C23-0244Giesecke+Devrient (China) Technologies Co.,LtdStarChina V3-6910THD89ContactlessTBCC+UICSCTMA235NN1TP08 Nov. 202308 Nov. 2026
PSO-C23-0245UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G31 V1.1ST31P450ContactlessTBCC Single-AppCDCT236F11TP13 Dec. 202329 Dec. 2025
PSO-C23-0246UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G31 V1.1ST31P450Contact & Contactless2TBCC Single-AppCDCT2301S1TP13 Dec. 202329 Dec. 2025
PSO-C23-0247UBIVELOX Inc.SUcard UBJ31-G31 V1.1ST31P450Contact+ContactlessTBCC + VISACTMA232X31TP21 Jul.202318 Jul.2026
PSO-C23-0248UBIVELOX Inc.Ucard UBJ31-G31 V1.1ST31P450ContactlessTBCC+UICSCTMA235NN1TP08 Nov. 202308 Nov. 2026
PSO-C23-0249Thales DIS (Thailand) Co, Ltd.Contactless R11Pegasus CB 05ContactlessTBCC Single AppCDCT235S21TP11 Jan. 202422 Dec. 2026
PSO-C23-0250Thales DIS (Thailand) Co, Ltd.Contactless R11Pegasus CB 05Contact and Contactless²TBCC Single AppCDCT235S11TP11 Jan. 202422 Dec. 2026
PSO-C23-0251Thales DIS (Thailand) Co, Ltd.Contactless R11Pegasus CB 05Contact+ContactlessTTBCC + M/Chip AdvanceCTMA236PJ1TP11 Jan. 202402 Jan. 2027
PSO-C23-0252Thales DIS (Thailand) Co, Ltd.Contactless R11Pegasus CB 05Contact+ContactlessTBCC + VISACTMA235NN1TP11 Jan. 202417 Jan. 2027