Terminal Certification

Terminal Certification

Terminal Certification

รายชื่อ Terminal ที่ได้ LOC (Letter of Certification) จาก สมาคมธนาคารไทย แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

LOC NoVender NameTerminal brandModel nameInterfaceValid fromValid thru
PSO21-A00086Ingenico (Thailand) Co., Ltd.INGENICODX8000Contact & Contactless11 Jun. 202115 Dec. 2023
PSO21-A00087Digio (Thailand) Co.,Ltd.BluepadBluepad-55Contact & Contactless01 Jul. 202104 Nov. 2023
PSO21-A00088Bangkok Payment Solutions Co.,Ltd.POS-PAXPOS-PAX-SP200 (Reader)Contactless11 Oct. 202116 Aug. 2023
PSO22-A00093GHL (Thailand) Co., Ltd.NEWLANDPOS-NEWLAND-N910PROContact & Contactless13 Jan. 202226 Aug. 2023
PSO22-A00095Ingenico (Thailand) Co., Ltd.INGENICOLink-2500Contact & Contactless21 Jan. 202217 Mar. 2023
PSO22-A00097Ingenico (Thailand) Co., Ltd.INGENICOAXIUM DX8000Contact & Contactless21 Jan. 202209 Jun. 2024
PSO22-A00098Ingenico (Thailand) Co., Ltd.INGENICOMoby/8500Contact & Contactless10 Feb. 202203 Jan. 2023
PSO22-A00100Digio (Thailand) Co.,LtdDigioA80Contact & Contactless28 Feb. 202226 Jan. 2024
PSO22-A00101Ingenico (Thailand) Co., Ltd.INGENICOTetra Open/1500Contactless07 Mar. 202216 Jan. 2023
PSO22-A00102Bangkok Payment Solutions Co., Ltd.POS-PAXD200Contact & Contactless31 Mar. 202211 Jan. 2023
PSO22-A00104Bangkok Payment Solutions Co.,Ltd.POS-PAXA80Contact & Contactless16 Jun. 202224 Jul. 2024
PSO22-A00105Bangkok Payment Solutions Co.,Ltd.POS-PAXSP200 (Reader)Contactless16 Jun. 202223 Aug. 2023
PSO22-A00106VeriFone (Thailand) Co., Ltd.VerifonePOS-Verifone-X990 V.0.0.1.1Contact & Contactless19 Aug. 20223 Jul. 2023
PSO22-A00107Digio (Thailand) Co.,Ltd.POS-PAXA920Contact & Contactless07 Nov. 202222 Nov. 2023
PSO22-A00108Digio (Thailand) Co.,Ltd.BluepadBluepad-50Contact & Contactless07 Nov. 20226 Jul. 2023
PSO22-A00109Digio (Thailand) Co.,Ltd.BluepadBluepad-55Contact & Contactless07 Nov. 202204 Nov. 2023
PSO22-A00110Evolution Payments Group Co., Ltd.POS-PAXA920ProContact & Contactless14 Nov. 202224 Feb. 2024
PSO22-A00111Evolution Payments Group Co., Ltd.POS-PAXA920ProContact & Contactless14 Nov. 202224 Jul. 2024
PSO22-A00112Thaivan Service Co.,Ltd.CentermCENTERM_K9Contact & Contactless16 Dec. 20223 Jul. 2023
PSO22-A00113Thaivan Service Co.,Ltd.POS-UROVOi9100Contact & Contactless06 Jan. 202304 Jan. 2025

Terminal Certification

รายชื่อ Terminal ที่ได้ LOC (Letter of Certification) จาก สมาคมธนาคารไทย แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

LOC NoVender NameTerminal brandModel nameInterfaceValid fromValid thru
PSO20-A00072VeriFone (Thailand) Co.,Ltd.VerfonePOS-Verfone-X990 V1.1Contact&Contactless2 Sep. 20202 Sep. 2022
PSO20-A00075Thaivan Service Co.,Ltd.CentermCENTERM_K9Contact & Contactless27 Oct. 202027 Oct. 2022
PSO20-A00077GHL (Thailand) Co., Ltd.NEWLANDPOS-NEWLAND-N910Contact & Contactless10 Nov. 202010 Nov. 2022
PSO20-A00078GHL (Thailand) Co., Ltd.NEWLANDPOS-NEWLAND-SP60Contact & Contactless12 Nov. 202011 Oct. 2022
PSO21-A00080VeryPlanet (Thailand) Co.,Ltd.POS-LANDIAPOS A8Contact & Contactless14 Dec. 202012 Sep. 2022
PSO21-A00083Loxbit Public Co., Ltd.POS-Verifone-X990Verifone-X990Contact & Contactless30 Mar. 202129 Sep. 2022
PSO21-A00086Ingenico (Thailand) Co., Ltd.INGENICODX8000Contact & Contactless11 Jun. 202115 Dec. 2023
PSO21-A00087Digio (Thailand) Co.,Ltd.BluepadBluepad-55Contact & Contactless01 Jul. 202104 Nov. 2023
PSO21-A00088Bangkok Payment Solutions Co.,Ltd.POS-PAXPOS-PAX-SP200 (Reader)Contactless11 Oct. 202116 Aug. 2023
PSO21-A00089Bangkok Payment Solutions Co.,Ltd.POS-PAXPOS-PAX-A920ProContact & Contactless11 Oct. 202122 Dec. 2022
PSO21-A00090Digio (Thailand) Co.,Ltd.A920A920ProContact & Contactless21 Oct. 202122 Dec. 2022
PSO21-A00092Evolution Payments Group Co., Ltd.POS-PAXA920ProContact & Contactless17 Dec. 202122 Dec. 2022
PSO22-A00093GHL (Thailand) Co., Ltd.NEWLANDPOS-NEWLAND-N910PROContact & Contactless13 Jan. 202226 Aug. 2023
PSO22-A00094Ingenico (Thailand) Co., Ltd.INGENICOAPOS A8Contact & Contactless21 Jan. 202212 Sep. 2022
PSO22-A00095Ingenico (Thailand) Co., Ltd.INGENICOLink-2500Contact & Contactless21 Jan. 202217 Mar. 2023
PSO22-A00097Ingenico (Thailand) Co., Ltd.INGENICOAXIUM DX8000Contact & Contactless21 Jan. 202209 Jun. 2024
PSO22-A00098Ingenico (Thailand) Co., Ltd.INGENICOMoby/8500Contact & Contactless10 Feb. 202203 Jan. 2023
PSO22-A00100Digio (Thailand) Co.,LtdDigioA80Contact & Contactless28 Feb. 202226 Jan. 2024
PSO22-A00101Ingenico (Thailand) Co., Ltd.INGENICOTetra Open/1500Contactless07 Mar. 202216 Jan. 2023
PSO22-A00102Bangkok Payment Solutions Co., Ltd.POS-PAXD200Contact & Contactless31 Mar. 202211 Jan. 2023
PSO22-A00103POSNET Co.,Ltd.CentermCenterm K9Contact & Contactless8 Jun. 202227 Oct. 2022
PSO22-A00104Bangkok Payment Solutions Co.,Ltd.POS-PAXA80Contact & Contactless16 Jun. 202224 Jul. 2024
PSO22-A00105Bangkok Payment Solutions Co.,Ltd.POS-PAXSP200 (Reader)Contactless16 Jun. 202223 Aug. 2023
PSO22-A00106VeriFone (Thailand) Co., Ltd.VerifonePOS-Verifone-X990 V.0.0.1.1Contact & Contactless19 Aug. 20223 Jul. 2023