Terminal Certification

Terminal Certification

Terminal Certification

รายชื่อ Terminal ที่ได้ LOC (Letter of Certification) จาก สมาคมธนาคารไทย แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

LOC NoVender NameTerminal brandModel nameInterfaceValid fromValid thru
PSO22-A00097Ingenico (Thailand) Co., Ltd.INGENICOAXIUM DX8000Contact & Contactless21 Jan. 202209 Jun. 2024
PSO22-A00104Bangkok Payment Solutions Co.,Ltd.POS-PAXA80Contact & Contactless16 Jun. 202224 Jul. 2024
PSO22-A00111Evolution Payments Group Co., Ltd.POS-PAXA920ProContact & Contactless14 Nov. 202224 Jul. 2024
PSO23-A00113Thaivan Service Co.,LtdPOS-UROVOi9100Contact & Contactless6 Jan. 20234 Jan. 2025
PSO23-A00115GHL (Thailand) Co., Ltd.GHLOS-NEXGO N5Contact & Contactless16 Feb. 202330 Sep. 2024
PSO23-A00116Ingenico (Thailand) Co., Ltd.IngenicoTetra Open/1500Contactless14 Feb. 202317 Oct. 2025
PSO23-A00117Ingenico (Thailand) Co., Ltd.IngenicoAXIUM DX4000Contact & Contactless7 Mar. 202310 Oct. 2024
PSO23-A00118GHL (Thailand) Co., Ltd.POS-NewlandN910Contact & Contactless24 Mar. 202328 Oct. 2024
PSO23-A00119Digio (Thailand) Co.,LtdDigioA920ProContact & Contactless24 Mar. 202322 Jul. 2024
PSO23-A00120Kachen Digital Co., Ltd.P2 ProP2 ProContact & Contactless29 May. 20239 Aug. 2025
PSO23-A00121Kachen Digital Co., Ltd.P2P2Contact & Contactless29 May. 20232 Jan. 2025
PSO23-A00123GHL (Thailand) Co., Ltd.NEWLANDN950Contact & Contactless22 Jun. 202331 May. 2025
PSO23-A00124GHL (Thailand) Co., Ltd.NEWLANDN910Contact & Contactless22 Jun. 202317 Jun. 2024
PSO23-A00125Kachen Digital Co., Ltd.P2 SE (T6820)P2 SE (T6820)Contact & Contactless4 Jul. 20239 Aug. 2025
PSO23-A00126Kachen Digital Co., Ltd.P2 Lite SE (T6810)P2 Lite SE (T6810)Contact & Contactless21 Jul. 202317 Oct. 2025
PSO23-A00127Thai Smart CardPAXA80Contact & Contactless09 Oct. 202303 Mar. 2025
PSO23-A00128Posnet Company LimitedCenterm K9Centerm K9Contact & Contactless25 Aug. 202304 Sep. 2025
PSO23-A00129THAIVANNewPOS9220Contact & Contactless10 Oct. 202324 Nov. 2024
PSO23-A00130VERIFONEPos VerifoneP400Contact & Contactless10 Oct. 202324 Nov. 2024
PSO23-A00131Kachen Digital Co., Ltd.-Q161Contactless20 Oct. 202326 Sep. 2026
PSO23-A00132GHL (Thailand) Co., Ltd.NEXGON82Contact & Contactless25 Oct. 202304 Sep. 2025
PSO23-A00133VeriFone (Thailand) Co., LtdPOS-VerifoneX990Contact & Contactless15 Jan. 20243 JUL. 2025
PSO23-A00134Kachen Digital Co., LtdP3 MIXT6721Contact & Contactless09 Feb.2024046Sep. 2026

Terminal Certification

รายชื่อ Terminal ที่ได้ LOC (Letter of Certification) จาก สมาคมธนาคารไทย แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

LOC NoVender NameTerminal brandModel nameInterfaceValid fromValid thru
PSO22-A00097Ingenico (Thailand) Co., Ltd.INGENICOAXIUM DX8000Contact & Contactless21 Jan. 202209 Jun. 2024
PSO22-A00104Bangkok Payment Solutions Co.,Ltd.POS-PAXA80Contact & Contactless16 Jun. 202224 Jul. 2024
PSO22-A00111Evolution Payments Group Co., Ltd.POS-PAXA920ProContact & Contactless14 Nov. 202224 Jul. 2024
PSO23-A00113Thaivan Service Co.,LtdPOS-UROVOi9100Contact & Contactless6 Jan. 20234 Jan. 2025
PSO23-A00115GHL (Thailand) Co., Ltd.GHLOS-NEXGO N5Contact & Contactless16 Feb. 202330 Sep. 2024
PSO23-A00116Ingenico (Thailand) Co., Ltd.IngenicoTetra Open/1500Contactless14 Feb. 202317 Oct. 2025
PSO23-A00117Ingenico (Thailand) Co., Ltd.IngenicoAXIUM DX4000Contact & Contactless7 Mar. 202310 Oct. 2024
PSO23-A00118GHL (Thailand) Co., Ltd.POS-NewlandN910Contact & Contactless24 Mar. 202328 Oct. 2024
PSO23-A00119Digio (Thailand) Co.,LtdDigioA920ProContact & Contactless24 Mar. 202322 Jul. 2024
PSO23-A00120Kachen Digital Co., Ltd.P2 ProP2 ProContact & Contactless29 May. 20239 Aug. 2025
PSO23-A00121Kachen Digital Co., Ltd.P2P2Contact & Contactless29 May. 20232 Jan. 2025
PSO23-A00123GHL (Thailand) Co., Ltd.NEWLANDN950Contact & Contactless22 Jun. 202331 May. 2025
PSO23-A00124GHL (Thailand) Co., Ltd.NEWLANDN910Contact & Contactless22 Jun. 202317 Jun. 2024
PSO23-A00125Kachen Digital Co., Ltd.P2 SE (T6820)P2 SE (T6820)Contact & Contactless4 Jul. 20239 Aug. 2025
PSO23-A00126Kachen Digital Co., Ltd.P2 Lite SE (T6810)P2 Lite SE (T6810)Contact & Contactless21 Jul. 202317 Oct. 2025
PSO23-A00127Thai Smart CardPAXA80Contact & Contactless09 Oct. 202303 Mar. 2025
PSO23-A00128Posnet Company LimitedCenterm K9Centerm K9Contact & Contactless25 Aug. 202304 Sep. 2025
PSO23-A00129THAIVANNewPOS9220Contact & Contactless10 Oct. 202324 Nov. 2024
PSO23-A00130VERIFONEPos VerifoneP400Contact & Contactless10 Oct. 202324 Nov. 2024
PSO23-A00131Kachen Digital Co., Ltd.-Q161Contactless20 Oct. 202326 Sep. 2026
PSO23-A00132GHL (Thailand) Co., Ltd.NEXGON82Contact & Contactless25 Oct. 202304 Sep. 2025
PSO23-A00133VeriFone (Thailand) Co., LtdPOS-VerifoneX990Contact & Contactless15 Jan. 20243 JUL. 2025
PSO23-A00134Kachen Digital Co., LtdP3 MIXT6721Contact & Contactless09 Feb.2024046Sep. 2026