Card Certification

Card Certification

Card Certification

รายชื่อ Vendor ที่สามารถดำเนินการจัดทำบัตรตามมาตรฐานไทยชิปการ์ดได้

Vender NameCard ManufacturingMagnetic Stripe PersonalizationIC EmbeddingIC Personlization
TOPPAN Edge (Thailand) Limited31 Dec. 202531 Dec. 202531 Dec. 202531 Dec. 2025
DZ Card (Thailand) Ltd.31 Dec. 202431 Dec. 202431 Dec. 202431 Dec. 2024
Chan Wanich Security Printing Ltd.31 Dec. 202431 Dec. 202431 Dec. 202431 Dec. 2024
Plus Tech Innovation Public Company Limited31 Dec. 202531 Dec. 202531 Dec. 202531 Dec. 2025

Card Certification

รายชื่อ Vendor ที่สามารถดำเนินการจัดทำบัตรตามมาตรฐานไทยชิปการ์ดได้

Vender NameCard ManufacturingMagnetic Stripe PersonalizationIC EmbeddingIC Personlization
TOPPAN Edge (Thailand) Limited31 Dec. 202531 Dec. 202531 Dec. 202531 Dec. 2025
DZ Card (Thailand) Ltd.31 Dec. 202431 Dec. 202431 Dec. 202431 Dec. 2024
Chan Wanich Security Printing Ltd.31 Dec. 202431 Dec. 202431 Dec. 202431 Dec. 2024
Plus Tech Innovation Public Company Limited31 Dec. 202531 Dec. 202331 Dec. 202531 Dec. 2025