Card Certification

Card Certification

Card Certification

รายชื่อ Vendor ที่สามารถดำเนินการจัดทำบัตรตามมาตรฐานไทยชิปการ์ดได้

Vender NameCard ManufacturingMagnetic Stripe PersonalizationIC EmbeddingIC Personlization
Data Products Toppan Forms Ltd.31 Dec. 202331 Dec. 202331 Dec. 202331 Dec. 2023
DZ Card (Thailand) Ltd.31 Dec. 202431 Dec. 202431 Dec. 202431 Dec. 2024
Chan Wanich Security Printing Ltd.31 Dec. 202431 Dec. 202431 Dec. 202431 Dec. 2024
Plus Tech Innovation Public Company Limited31 Dec. 202331 Dec. 202331 Dec. 202331 Dec. 2023

Card Certification

รายชื่อ Vendor ที่สามารถดำเนินการจัดทำบัตรตามมาตรฐานไทยชิปการ์ดได้

Vender NameCard ManufacturingMagnetic Stripe PersonalizationIC EmbeddingIC Personlization
Data Products Toppan Forms Ltd.31 Dec. 202331 Dec. 202331 Dec. 202331 Dec. 2023
DZ Card (Thailand) Ltd.31 Dec. 202231 Dec. 202231 Dec. 202231 Dec. 2022
Chan Wanich Security Printing Ltd.31 Dec. 202231 Dec. 202231 Dec. 202231 Dec. 2022
Plus Tech Innovation Public Company Limited31 Dec. 202331 Dec. 202331 Dec. 202331 Dec. 2023