Local Card Brand (Scheme)

Local Card Brand (Scheme)

Local Card Brand (Scheme)

ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายบัตรเดบิตภายในประเทศ เป็นหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการจากธนาคารแห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการมาตรฐานชิปการ์ดไทย (TBC Card Council) เห็นชอบให้ดำเนินการ

1. TPN (Thai Payment Network)

Contact Person

Ms.Vipawan Yongvikul
General Manager
Thai Payment Network Co.,Ltd.

173/19 Asia Centre building 18th Floor, South Sathorn Road
Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand

   +66 2017 9900
   vipawan@thaipaymentnetwork.co.th

2. NITMX (National ITMX )

Contact Person

คุณสมยศ อาชวกิจโกศล
National ITMX Co., Ltd.

เลขที่ 5/13 หมู่ 3 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย 11120

+66 (0) 2558-7555
+66 (0) 2558-7566
somyot.arc@itmx.co.th