Alert & Related News [View All]
  • Screenshot 2021-04-29 124016

ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์เปิดตัวนวัตกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศ แบบทันที (Real-time) คู่แรกของโลก

ในวันนี้ (วันที่ 29 เมษายน 2564) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และธนาคารกลางสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS) ได้ร่วมกันเปิดตัวการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินรายย่อยของ 2 ประเทศ เป็นครั้งแรกของโลก ได้แก่ ระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ของประเทศไทย และระบบเพย์นาว (PayNow) ของประเทศสิงคโปร์ [...]

  • แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภาคธุรกิจธนาคาร สมาคมธนาคารไทย (Guideline on Personal Data Protection for Thai Banks)

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคธุรกิจธนาคาร สมาคมธนาคารไทย

ตามที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 [...]

  • cover-Alert-register

เตือนภัย ระวัง !! แอบอ้างช่วยลงทะเบียนขอเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ

โปรดอย่าหลงเชื่อให้ข้อมูลส่วนตัว/ บัตรประชาชน บัญชีเงินฝากพร้อมเพย์หรือเอกสารภาษีแก่ผู้อื่นเป็นอันขาด

  • picpok

ธนาคารพาณิชย์ ห่วงใยสุขภาพลูกค้าแนะนำให้ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมสำรองเงินสดเพียงพอเบิกถอน

สมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ครั้งใหม่ในประเทศ ที่มีการแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงใกล้เทศกาลฉลองปีใหม่

Event [View All]
  • 140463-01

สมาคมธนาคารไทย มอบ 50 ล้านบาท หนุนบุคลากรทางการแพทย์แก้ COVID-19

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบเงินจำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) จากนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารสมาชิก เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [...]

  • Flood-6202

สมาคมธนาคารไทย ร่วมบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม”

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย พร้อมกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารธนาคารสมาชิกทั้ง 15 ธนาคาร ได้มอบเงินจำนวน 50,000,000 บาท ให้กับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในรายการพิเศษ “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม” [...]

  • PA-BUK-5

สมาคมธนาคารไทย มอบเงิน 10 ล้านบาท ร่วมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้

นายปรีดี ดาวฉาย ในนามประธานสมาคมธนาคารไทย พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารสมาชิก มอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท ในรายการ “ร่วมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก ที่ได้รับความเดือดร้อนในจังหวัดต่างๆ [...]

  • Pilot-test-1

“Pilot Test” โครงการให้ความรู้ เรื่องวินัยทางการเงินให้คนพิการ

สมาคมธนาคารไทย ร่วมกับ ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม K-Expert สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “Pilot Test” โครงการให้ความรู้ เรื่องวินัยทางการเงินให้คนพิการ ณ ห้องประชุม 2 – 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย [...]

Member of Thailand Banking Sector CERT [View All]