Alert & Related News [View All]
  • picpok

เงินเยียวยาถึงมือผู้ประกันตน 4 สิงหาคม นี้ ธนาคารพร้อมรับโอนเข้าบัญชีผ่านระบบพร้อมเพย์แบบไร้ปัญหา

สมาคมธนาคารไทยประสานธนาคารสมาชิก พร้อมรับโอนเงินเยียวยาประกันสังคมผ่านระบบพร้อมเพย์ ให้ผู้ประกันตน ม.33 ที่ได้รับสิทธิรับเงินช่วยเหลือจากคำสั่งล็อคดาวน์พื้นที่สีแดงเข้ม รวม 13 จังหวัด 9 ประเภทกิจการกว่า 2.87 ล้านราย [.....]

  • picpok

สมาคมธนาคารไทย จัดสัมมนาสินเชื่อฟื้นฟู-พักทรัพย์ พักหนี้ เร่งเข้าถึงผู้ประกอบการรายย่อย

สมาคมธนาคารไทย ร่วมกับ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือ และสมาคมโรงแรมไทย จัดการบรรยายมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูและพักทรัพย์ พักหนี้ เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ เมื่อวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา [....]

  • picpok

“สมาคมธนาคารไทย” เดินหน้าช่วยลูกค้าทุกกลุ่ม ยกระดับแผน BCP แนะลูกค้าทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิก เดินหน้าช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่ม ช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 มีลูกค้าสินเชื่อขนาดใหญ่ SME และรายย่อย ขอรับความช่วยเหลือสูงสุด 6 ล้านบัญชี วงเงิน 4.25 ล้านล้านบาท เผยที่ผ่านมา มีลูกค้าบางส่วนออกจากมาตรการเนื่องจากกลับมาชำระหนี้ได้ ล่าสุดมีลูกค้าอยู่ภายใต้การให้ความช่วยเหลือ 1.89 ล้านบัญชี วงเงินรวมกว่า 2 ล้านล้านบาท ยกระดับแผน BCP รับมือโควิด-19 ระลอกใหม่ เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง [.....]

  • picpok

สมาคมธนาคารไทย ปิดสาขาชั่วคราวในห้างสรรพสินค้า 13 จังหวัด

ตามที่ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) โดยมีการปรับปรุงเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่ 13 จังหวัด [.....]

Event [View All]
  • 140463-01

สมาคมธนาคารไทย มอบ 50 ล้านบาท หนุนบุคลากรทางการแพทย์แก้ COVID-19

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบเงินจำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) จากนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารสมาชิก เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [...]

  • Flood-6202

สมาคมธนาคารไทย ร่วมบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม”

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย พร้อมกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารธนาคารสมาชิกทั้ง 15 ธนาคาร ได้มอบเงินจำนวน 50,000,000 บาท ให้กับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในรายการพิเศษ “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม” [...]

  • PA-BUK-5

สมาคมธนาคารไทย มอบเงิน 10 ล้านบาท ร่วมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้

นายปรีดี ดาวฉาย ในนามประธานสมาคมธนาคารไทย พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารสมาชิก มอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท ในรายการ “ร่วมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก ที่ได้รับความเดือดร้อนในจังหวัดต่างๆ [...]

  • Pilot-test-1

“Pilot Test” โครงการให้ความรู้ เรื่องวินัยทางการเงินให้คนพิการ

สมาคมธนาคารไทย ร่วมกับ ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม K-Expert สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “Pilot Test” โครงการให้ความรู้ เรื่องวินัยทางการเงินให้คนพิการ ณ ห้องประชุม 2 – 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย [...]

Member of Thailand Banking Sector CERT [View All]