ข่าว

ข่าว

4 เมษายน 2024

ธนาคารไม่มีนโยบายแนบลิงก์

26 มีนาคม 2024

“สมาคมธนาคารไทย” จัดงานสัมมนาหลักเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) และหลักเกณฑ์การบริหารจัดการการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)

21 มีนาคม 2024

5 วิธีรับมือมิจฉาชีพหลอกติดตั้งแอปฯ ดูดเงิน

15 มีนาคม 2024

5 มุกยอดฮิต มิจฉาชีพใช้ซ้ำ ต้องรู้ให้ทัน..อย่าหลงกล!!

14 มีนาคม 2024

นายกอบศักดิ์ ดวงดี ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงการให้บริการชำระเงินข้ามพรมแดน Cross-Border QR Payment ไทย-ลาว

27 กุมภาพันธ์ 2024

บัญชีม้า ซิมม้า เปิด-ขาย-ให้เช่า-ให้ยืม-โฆษณา “มีโทษหนัก”

27 กุมภาพันธ์ 2024

ทวงหนี้อย่างเป็นธรรม ต้องแจ้งข้อมูลสำคัญอะไรบ้าง

19 กุมภาพันธ์ 2024

มีหนี้กับหลายเจ้าหนี้จะทำอย่างไร?

19 กุมภาพันธ์ 2024

เคยปรับโครงสร้างหนี้แล้วขอปรับซ้ำได้ไหม?

16 กุมภาพันธ์ 2024

“สมาคมธนาคารไทยเร่งหาต้นตอ พนักงานแบงก์ขายข้อมูลลูกค้า เรียกความเชื่อมั่น”

14 กุมภาพันธ์ 2024

“สมาคมธนาคารไทย” ร่วมประชุม ABAC Meeting ครั้งที่ 1/2024 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

13 กุมภาพันธ์ 2024

“TB-CERT ภายใต้สมาคมธนาคารไทยยืนยันไม่สามารถใช้เสียง ในการยืนยันตัวตนเพื่อโอนเงิน ย้ำ 4 ข้อต้องพึงระวัง”

5 กุมภาพันธ์ 2024

สัญญาณปัญหาหนี้

5 กุมภาพันธ์ 2024

ปิดหนี้ก่อนกำหนดได้ ไม่ต้องจ่าย Prepayment fee

31 มกราคม 2024

ห้ามเรียกเก็บค่าปรับจากการปิดหนี้ก่อนกำหนด (Prepayment Fee)

30 มกราคม 2024

“สมาคมธนาคารไทย” เดินหน้าช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องสอดรับมาตรการ การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending)

30 มกราคม 2024

หนี้ “ปรับ” ได้

29 มกราคม 2024

“สมาคมธนาคารไทย” ร่วมประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ครั้งที่ 99 พร้อมลงนามใน Memorandum of Understanding ด้านการเกษตรและการพัฒนา MSME

25 มกราคม 2024

“สมาคมธนาคารไทย” ร่วมงานเลี้ยงรับรองวันชาติออสเตรเลีย

19 มกราคม 2024

“แนวทางการรับมือมิจฉาชีพออนไลน์”

16 มกราคม 2024

“สมาคมธนาคารไทย” จัด Workshop Climate Transition for Banks สร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

16 มกราคม 2024

“สมาคมธนาคารไทย” ร่วมประชาพิจารณ์ความเป็นไปได้และความพร้อมของไทยในการเข้าร่วมหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Partnership Agreement: DEPA)

8 ธันวาคม 2023

“สมาคมธนาคารไทย” ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด BREAK THE CORRUPTION “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง”

5 ธันวาคม 2023

“สมาคมธนาคารไทย” ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9 วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

29 พฤศจิกายน 2023

“สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิก” เข้าร่วมงานสัมมนา Open Banking and Smart Data: UK’s Experiences, Challenges and use Cases

23 พฤศจิกายน 2023

“ประธานสมาคมธนาคารไทย” ชูแนวคิด “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยฐานข้อมูล” พลิกขีดความสามารถไทย สู่การเติบโตยั่งยืน ในเวที THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2023

23 พฤศจิกายน 2023

“สมาคมธนาคารไทย” ร่วมงานเลี้ยงรับรองวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียม

20 พฤศจิกายน 2023

“สมาคมธนาคารไทย” และ “ธปท.” ร่วมจัดการอบรมคู่มือการดำเนินธุรกิจสถาบันการเงิน โดยคำนึงถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

15 พฤศจิกายน 2023

เปิดแผน 3 ปี สมาคมธนาคารไทย ฟันเฟืองหนุนเศรษฐกิจโตอย่างยั่งยืน

11 พฤศจิกายน 2023

“สมาคมธนาคารไทย” ร่วมประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council : ABAC) ครั้งที่ 4/2023