เป็นการทดสอบ ตามมาตรฐาน TBCC (Thai Bank Chip Card) ซึ่งทางสมาคมฯ ได้กำหนดไว้ ที่ศูนย์ทดสอบตามมาตรฐาน ที่สมาคมฯ กำหนด โดยจะแยกประเภทของการทดสอบ ไว้ดังนี้
รายชื่อ Chip ที่ได้ Certification และ LOA แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

No. PSO-C20-00128

Thales D I S (Thailand) Ltd.
1 EmpireTower, 44th Floor, River Wing West,
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn,
Bangkok 10120 Thailand
Venka Vimar
venka.vimar@thalesgroup.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
FXR5 Centaurus Contact TBCC Single [TBCC]
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid thru Report Ref.
26 Oct. 2020 26 Oct. 2022 CDCT206JM1TP

No. PSO-C20-00132

IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd
3 Kefa Road, Great Wall Building#1,
3rd & 4 th floor Science & Technologies Park,
Nanshan District SHENZHEN,
518057, CHINA
Alan Cham
alan.cham@idemia.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
Solvo Evolution 30 SCB280U Contact TBCC Single-App
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid thru Report Ref.
24 Nov. 2020 10 Jul. 2023 CDCT203TF1TP

No. PSO-C20-00133

IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd
3 Kefa Road, Great Wall Building#1,
3rd & 4 th floor Science & Technologies Park,
Nanshan District SHENZHEN,
518057, CHINA
Alan Cham
alan.cham@idemia.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
Solvo Evolution 30 SCB280U Contact TBCC Multi-App
[TBCC+UPI]
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid thru Report Ref.
24 Nov. 2020 10 Sep. 2023 CTMA204ZY1TP
CP5249

No. PSO-C20-00134

IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd
3 Kefa Road, Great Wall Building#1,
3rd & 4 th floor Science & Technologies Park,
Nanshan District SHENZHEN,
518057, CHINA
Alan Cham
alan.cham@idemia.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
Solvo Evolution 30 SCB280U Contact TBCC Multi-App
[TBCC+MC]
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid thru Report Ref.
24 Nov. 2020 22 Nov. 2022 CTMA205021TP
CLOA-IDEM190801-200217(a)

No. PSO-C20-00135

IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd
3 Kefa Road, Great Wall Building#1,
3rd & 4 th floor Science & Technologies Park,
Nanshan District SHENZHEN,
518057, CHINA
Alan Cham
alan.cham@idemia.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
Solvo Evolution 30 SCB280U Contact TBCC Multi-App
[TBCC+VISA]
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid thru Report Ref.
24 Nov. 2020 10 Sep. 2023 CTMA205021TP
LBIDEM03859